• Lex van Lieshout

Toch eindelijk woningbouw aan Lariksstraat

PUTTEN Er mogen uiteindelijk toch een woning worden gebouwd aan de Lariksstraat achter het perceel Postweg 23 in Putten. Het college van burgemeester en wethouders is bereid het hier geldende bestemmingsplan in procedure te brengen. Onderzoek moet wel uitwijzen dat hiertegen geen bezwaar bestaat.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een braakliggend terrein. Het college verwacht dat door de hier passende nieuwbouw toe te staan het straatbeeld van de Lariksstraat sterk verbeterd.  De bouw op deze locatie kent een lange voorgeschiedenis. Het perceel maakte oorspronkelijk deel uit van de Postweg 23 maar werd daarvan afgesplitst met als doel hierop een woning te bouwen.

Dat stuitte echter op bezwaar bij bewoners van de Lariksstraat die met succes in beroep gingen tegen het bouwplan bij de Raad van State. Reden was dat in de inbreidingsnota 2003 de bouw van een woning op deze plek niet was toegestaan. Inmiddels is deze inbreidingsnotitie dusdanig gewijzigd dat woningbouw wel kan worden toegestaan, zij het onder voorwaarden.

Het college zegt dat het voor de hand zou liggen om de gewenste locatie samen met de eigenaar van Postweg 25-27 te ontwikkelen. De eigenaar van dit perceel heeft de gemeente echter laten weten op korte termijn de bouwmogelijkheden niet te willen benutten.