• Bij de plaatsing van de nieuwe borden zijn meerdere instanties betrokken.

    Wijnand Kooijmans
  • De borden zoals deze verdwijnen.

    Wijnand Kooijmans

Nieuwe bebording in de gemeente Putten

PUTTEN Wethouder Roelof Koekkoek heeft het startsein gegeven voor de plaatsing van nieuwe toeristische wegwijzers in de gemeente Putten. Hij deed dit ter hoogte van de kruising van de Voorthuizerstraat met de Oude Garderenseweg. In totaal moeten de nieuwe wegwijzers op ruim honderd locaties binnen de gemeente worden geplaatst en gaat het om meer dan tweehonderd borden.

Wijnand Kooijmans

De nieuwe bruine bordjes die verwijzen naar toeristische bedrijven en bezienswaardigheden voldoen aan de Europese regels. Daarnaast stelt de provincie Gelderland eisen aan de plaatsen waar borden mogen worden geplaatst langs provinciale wegen. Bijvoorbeeld niet te dicht op kruisingen. De nieuwe bewegwijzering is tot stand gekomen in overleg met de PROV (Puttense Recreatieve Ondernemers Vereniging).

VEROUDERD Het huidige systeem is verouderd, rommelig en onoverzichtelijk. Ook worden soms meerdere kleuren borden gebruikt. Dat maakt dat het Puttense college van burgemeester vorige jaar een plan van aanpak heeft opgesteld voor de vervanging van de bordenbrij met als titel 'Wegwijs in Putten.' Dat maakt dat op termijn ook er een systeem komt van blauwe bordjes welke verwijzen naar maatschappelijke voorzieningen zoals sportvelden, bibliotheek en gemeentehuis. Ook de parkeerroute is aangegeven met blauwe wegwijzers.

Het nieuwe systeem sluit aan op de bewegwijzering in omliggende gemeenten op de Veluwe. Het project wordt uitgevoerd door het bureau Revis, onderdeel van de HR-groep. Het bureau neemt ook het onderhoud van de borden voor rekening. Daarnaast voor het driemaal per jaar reinigen van de borden. Ook worden de oude borden weggehaald door het bureau en afgevoerd naar de gemeentewerf.

VERHEUGD Wethouder Koekkoek is verheugd dat het systeem nu ook in Putten aan de huidige eisen voldoet. Zeker omdat hieraan toch wel enige jaren van overleg aan vooraf is gegaan. De totale kosten voor de gemeente Putten bedragen rond de dertigduizend euro.

Inmiddels zijn er ook borden van bamboe op de markt die duurzamer zouden zijn. Volgens wethouder Koekkoek gaat het om een systeem dat nog onvoldoende in de praktijk is getest. Ook de nu geplaatste borden zijn van een duurzame kwaliteit. Bovendien kan het opschrift op de borden gemakkelijk worden vervangen indien hiertoe de noodzaak bestaat.