• Henk Hutten

Nieuwe garantiestelling voor wildwaterbaan Bosbad

PUTTEN De gemeente Putten handhaaft de garantiestelling van bijna drie miljoen euro voor de aanleg van een wildwaterbaan in het Bosbad. Een nieuwe uitspraak was gevraagd door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Wijnand Kooijmans

In december 2016 besloot de gemeenteraad al aan het verzoek om de garantiestelling mee te werken, zij het onder voorwaarden. In mei vorig jaar is dat besluit door het college van burgemeester en wethouders ook meegedeeld aan het bestuur van het Bosbad. Met het voorbehoud dat er, voor de garantiestelling definitief is, er eerst een onherroepelijke vergunning voor de bouw van de wildwaterbaan moet zijn.

Inmiddels zijn alle bezwaren tegen de benodigde vergunning ingetrokken. Dat is het bestuur van het Bosbad ook meegedeeld. In het overleg met de BNG werd echter aangegeven dat eerst een nieuw besluit van het college nodig is voor het geld wordt verstrekt. Deze garantiestelling is nu afgegeven. Het college ziet de komst van de wildwaterbaan als een goede mogelijkheid de aantrekkelijkheid van het Bosbad als dag attractie te verhogen.

Met de nieuwe garantstelling kan binnenkort met de aanleg van de wildwaterbaan worden begonnen.