• (Archieffoto ter illustratie).

    ANP Foto

Nieuwe regels voor handhavend optreden permanente bewoning

PUTTEN Putten komt met nieuwe beleidsregels voor de handhaving van illegale permanente bewoning van vakantiewoningen. Aanleiding is, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, dat de ergste misstanden inmiddels zijn aangepakt.

Wijnand Kooijmans

In de huidige fase staat, zo wordt aangegeven, centraal dat gemeenten en eigenaren van recreatieterreinen het recreatief gebruik bevorderen. Uitgangspunt blijft wel dat handhavend wordt opgetreden bij illegale bewoning en eigenaren in deze gevallen een dwangsom krijgen opgelegd. Bij het vermoeden van een overtreding vindt zowel overleg plaats met de eigenaar van de vakantiewoning als de gebruiker.

CONTROLE Indien de eigenaar van een park het door de gemeente aangeboden verblijfsregister bijhoudt of laat bijhouden, wordt een lichtere vorm van controle toegepast. Pas wanneer meer dan 120 nachten een persoon of een huishouden overnacht in deze woning, wordt intensiever gecontroleerd. Indien voor het constateren van een overtreding een vergunning wordt aangevraagd wordt in principe de uitkomst van de aanvraag afgewacht.

Na vijf jaar wordt een opgelegde dwangsom op verzoek ingetrokken. Indien zich er bijzondere omstandigheden voordoen kan het intrekken van een dwangsom ook eerder. Daarnaast gaat het college proberen een regeling te treffen voor verbeurde dwangsommen, die recreatie bevordert. Hoewel het vaststellen van de regeling een bevoegdheid is van het college wordt de nota waarin het nieuwe beleid is vastgelegd toch besproken met de commissie economie, bestuur en openbare ruimte.

WONINGNOOD In de nota geeft het college aan dat het handhavingsbeleid zich sinds 2000 op een logische wijze heeft ontwikkeld. Gewezen wordt op het feit dat er eind jaren '90 een grote woningnood was in de gemeente Putten. Dat is de reden geweest dat sommige mensen een zogenaamde 'woonverklaring' hebben gekregen. Later bleek dat in deze periode ook veel mensen toch 'stiekem' en in strijd in met de regels in vakantiewoningen zijn gaan wonen.

In 2003 is gestart met het handhavend optreden. Desondanks, zo is de constatering van het college, zijn destijds toch veel mensen alsnog in recreatiewoningen gaan wonen. Een deel hiervan valt binnen de categorie arbeidsmigranten. De conclusie is dat het echter steeds minder vaak ging om Puttense starters op de woningmarkt die tijdelijk in een recreatiewoning gingen wonen. Dat maakte dat is besloten harder op te gaan treden tegen de permanente bewoning, mede omdat een deel van de recreatieondernemers dit puur toestonden om geld te verdienen met het illegaal handelen.

KENTERING Het college ziet nu echter een kentering waarbij steeds meer eigenaren – al dan niet gedwongen – weer voor recreatie kiezen. Veel van deze eigenaren juichen, zo zegt het college, het handhavend optreden ook toe. Maar ook geven ze aan dat de harde vorm van optreden en de verhuur en het gebruik ten behoeve van recreatie niet bevordert. Ook geven ze aan dat de hoge dwangsommen als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt indien een huurder toch niet blijkt te recreëren. Voor het college reden met een aangepast beleid te komen.