• Lubbert van den Heuvel denkt in Gerbert Priem een goede opvolger van Ard Kleijer te hebben gevonden.

    Archief BDUmedia

Nieuwe wethouder niet zonder slag of stoot gekozen

PUTTEN Gerbert Priem is door de Puttense gemeenteraad gekozen als opvolger van aftredend wethouder Ard Kleijer. Dit met veertien stemmen voor, drie tegen en twee blanco.

Wijnand Kooijmans

Zonder slag of stoot kwam de benoeming van Priem niet door de raad. CDA, VVD en Gemeentebelang hebben grote moeite met de gevolgde procedure. Daar richt zich hun kritiek op en niet tegen de persoon van Priem. Priem is voorgedragen door de ChristenUnie. Lubbert van den Heuvel van deze partij gaf aan onmiddellijk aan de slag te zijn gegaan met het vinden van een

opvolger voor Kleijer op het moment dat die aangaf wellicht als wethouder te vertrekken.

Volgens Van den Heuvel heeft zijn partij die gevonden in de persoon van Priem. Een betrokken burger die zijn verantwoordelijkheid wil nemen. En dienend wil zijn aan de Puttense samenleving. „Hij heeft een groot maatschappelijk hart", aldus Van den Heuvel.

VERBAASD Bert Klompenhouwer (VVD) is echter verbaasd over de gang van zaken. Vooral omdat hij via een bericht in de krant moest vernemen dat Kleijer zou vertrekken, maar ook al een opvolger voor hem was gevonden. Hij is van mening dat het juister was geweest wanneer eerst met de raad was besproken of men de vacature Kleijer wil invullen of tot de verkiezingen in

maart 2018 met twee wethouders verder wil. „Het is de raad die het aantal wethouders vaststelt", zo betoogde hij.

Volgens Klompenhouder is het belang van de ChristenUnie groter en doet de mening van de gemeenteraad er niet toe. Hij vraagt zich af of overwogen is met twee wethouders verder te gaan, of het college van burgemeester en wethouders vooraf wel een mening is gevraagd en of de formateur van het huidige college om advies is gevraagd.

RECHT Ook Robert Olthuis (CDA) vraagt zich af waarom niet eerst de mening van de raad is gevraagd. Het recht is, volgens hem, aan de raad te beslissen met twee of drie wethouders verder te gaan. Dit mede gezien de korte periode tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt het vreemd dat de ChristenUnie heeft bepaald wat er gaat gebeuren. De raad is volgens hem daarmee het recht ontnomen invloed te hebben op de discussie over het al of niet benoemen van een nieuwe wethouder of doorgaan met twee wethouders. Ook vraagt hij zich af of het verstandig is een kandidaat te benoemen zonder politieke feeling.

OVERWOGEN Volgens Lubbert van den Heuvel heeft zijn partij geen moment overwogen met twee wethouders door te gaan. Zijn partij wil in de resterende maanden tot de verkiezingen niet op een bijrijdersstoel gaat zitten. Op het moment dat Kleijer zijn vertrek aankondigde heeft hij contact opgenomen met de coalitiepartijen om het standpunt van zijn partij aan te geven. Daarna wilde hij ook de oppositiepartijen informeren, maar dat streven werd achterhaald door een, tot zijn verrassing, verzonden persbericht van de gemeente waarin het vertrek van Kleijer werd aangekondigd en een nieuwe wethouder werd voorgedragen.

Burgemeester Henk Lambooij gaf aan dat het aan de raad was geweest met een voorstel te komen verder te gaan met twee wethouders. Deze mogelijkheid bestond zelfs nog in de raad waarin de voordracht van de ChristenUnie via een amendement gewijzigd kon worden. Van den Heuvel gaf aan dat als hij fouten heeft gemaakt, dit niet uit onwil is gebeurd, maar uit onkunde. Voor hem is het de eerste keer met dit bijltje te moeten hakken.