'Nog geen besluit over huisvesting arbeidsmigranten'

PUTTEN De eigenaar van Fides Uitzendgroep heeft een principeverzoek ingediend voor het bouwen van tijdelijke woningen aan de Voorthuizerstraat 144. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november besloten het principeverzoek aan te houden. Het college wil eerst een brede maatschappelijk discussie over het economische belang van arbeidsmigranten voor de Puttense bedrijven.

Het principeverzoek is ingediend om tijdelijke werknemers van Storteboom te kunnen huisvesten. Het principeverzoek betreft de bouw van twee complexen met in totaal circa negentig woningen voor de huisvesting van 150 werknemers. De aanvrager heeft de directe buren over zijn plannen geïnformeerd.