Noord-Veluwe maakt zich sterk voor Vitale Vakantieparken

Angela de Graaf

PUTTEN Op de Noord-Veluwe werken acht gemeenten met de provincie Gelderland en ondernemers samen aan het versterken van de vakantieparken in de regio. Na anderhalf jaar werken is er het nodige bereikt: ,We hebben nu beter inzicht in de problematiek die zich op de parken afspeelt' aldus wethouder Ard Kleijer.

,Als regiogemeenten zijn wij het met elkaar eens dat de recreatie voor onze regio erg belangrijk is. We moeten samenwerken om de toerist naar de Veluwe te krijgen. De toerist van vandaag vraagt iets anders dan de toerist van dertig jaar geleden' aldus Kleijer.

Handhaving en Veiligheid

Er wordt nu binnen het programma Vitale Vakantieparken samengewerkt op drie terreinen. Op het gebied van Handhaving & Veiligheid is het uitgangspunt dat een camping bedoeld is voor recreatie en niet om op te wonen: ,Wij willen weten wie er op onze campings verblijven.

Hoe de verbinding is tussen werk, wonen en vervoer. We hebben nu meer inzicht in wie er in Putten verblijven en dat is erg belangrijk' aldus Kleijer.

Huisvesten van arbeidskrachten

Er wordt in het programma ook samengewerkt om oplossingen te vinden voor het vraagstuk van het huisvesten van arbeidskrachten. Zo zijn er afspraken gemaakt dat elke deelnemende gemeente een aantal plaatsen beschikbaar moet stellen voor het huisvesten van arbeidskrachten. Ook de recreatiesector zelf wordt volgens Kleijer niet voorbij gelopen: ,We willen van onze campings vitale parken maken, waar de toerist weer graag komt. Het is belangrijk om met deze sector de handen in één te slaan.

Kenniswerkplaats

Vandaag wordt er van 12.30 uur tot 17.30 uur een kenniswerkplaats georganiseerd in het Bouw en Infrapark Harderwijk. De kenniswerkplaats is bedoeld voor ondernemers, bestuurders, ambtenaren en andere belangstellenden. Met elkaar zal er gekeken worden naar de stand van zaken, maar ook naar een stevig fundament voor de verdere uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken. Volgens Kleijer is deze kenniswerkplaats niet alleen op regionaal gebied interessant: ,Vanuit de landelijke overheid is er veel belangstelling voor onze aanpak die uniek is in Nederland. We zullen kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen.'

Handhavingactie

Vorige week dinsdag heeft er nog een handhavingactie plaatsgevonden in Putten. Tijdens de actie zijn 40 personen aangetroffen die niet of niet juist waren ingeschreven in de basisregistratie personen. Ook is in een kelder van een recreatiewoning een hennepkwekerij met 180 planten aantroffen. Ondanks dat er verschillende onderzoeken nog lopen, kan nu al aangegeven worden dat een groot aantal recreatieobjecten in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt voor bijvoorbeeld permanente bewoning en huisvestiging arbeidskrachten. Kleijer betreurd dit: ,Een actie is wat mij betreft pas succesvol als wij constateren dat er geen overtredingen zijn. In die zin was de actie van afgelopen week niet succesvol'.

Foto-onderschrift: Gemeenten Noord-Veluwe willen vakantieparken weer aantrekkelijk maken voor de toerist.