• De brandweer kan minder oefenen door tekorten.

    Gert Jan Knoppersen

Oefenen brandweer beperkt: tekort Putten 75.000 euro

PUTTEN Het financieel tekort bij de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft tot gevolg dat oefeningen van de vrijwillige brandweer Putten deels geen doorgang kunnen vinden.

Dat is de reden dat burgemeester Henk Lambooij met het korps in gesprek wil omdat zo'n besluit enorm demotiverend kan werken. Hij heeft berekend dat van het totale tekort van 2,5 miljoen euro 75.000 euro voor rekening van de gemeente Putten komt. Zijn vrees is echter dat het bedrag nog oploopt.

Het kan, zo zegt Lambooij, nu eenmaal niet zo zijn, dat vrijwilligers, vaak geworven na een moeizaam proces, te horen krijgen dat ze pas in februari met hun opleiding kunnen starten. Een deel van het tekort wordt, zo geeft Lambooij aan in antwoord op vragen van Arap-John Tigchelaar (Wij Putten) veroorzaakt door de droge zomer. Onder meer de vele bosbranden hebben extra kosten met zich meegebracht. Een ander deel wordt veroorzaakt door de stijging van salarissen en vergoedingen. Dat haakt met 350 beroepskrachten en 1.400 vrijwilligers flink in de papieren.

CONTROLE Volgens Lambooij heeft de veiligheidsregio de zaken financieel niet onder controle. Dat heeft onder meer geleid tot het vrijwillig vertrek van directeur Aart Schoenmaker en enkele leden van het managementteam. Inhuur van vervangend personeel brengt ook extra kosten mee. Er is niet goed begroot. Zo is wel de aanschaf van waterwagens meegenomen in de begroting maar niet de kosten van de benodigde opleiding van de mensen die met deze wagens moeten werken. Volgens Lambooij heeft de raad maar ook het algemeen bestuur van de veiligheidsregio te weinig mogelijkheden invloed uit te oefenen. De raad gaat alleen over de begroting en de afrekening en dat geldt ook voor het dagelijks bestuur. Dat maakt dat de invloed vaak te laat komt om zaken nog tijdig bij te kunnen sturen.

KORTER Een rol speelt ook, zo zegt Lambooij, dat mensen tegenwoordig korter bij de brandweer blijven. Vroeger kwam men op 18-jarige leeftijd bij de brandweer en bleef daar tot het moment van afkeuring. Nu is die tijd veel korter waardoor meer opleidingskosten moeten worden gemaakt. Lambooij vindt dat moet worden ingezet op behoud van de vrijwillige brandweer, ook in Putten. Anders stijgen de kosten enorm. ,,Maar let op het moraal van de troepen", zo was zijn waarschuwing.

Eerder informeren van de raad had alleen gekund vanuit zijn lidmaatschap van de commissie financiën maar dat vindt hij ethisch niet een juiste gang van zaken. De raad krijgt nog verdere informatie maar het afwachten is op een brief vanuit de veiligheidsregio als vervolg van de eerste brief van 7 november.