Ondertekening financieringsovereenkomsten glasvezel in buitengebied

PUTTEN - Maandag 8 september 2014, om 14.00 uur, zullen de gemeente Putten en de Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten de financieringsovereenkomsten 'Glasvezel in het buitengebied' ondertekenen. De ondertekening vindt plaats in vergaderzaal De Keut van het gemeentehuis.De overeenkomsten worden ondertekend door wethouder R. Koekkoek namens de gemeente Putten en de heren G. van Winkoop en J. van de Kraats namens de initiatiefgroep.De financieringsovereenkomsten hebben betrekking op:het verstrekken van een lening van ruim € 40.000,00 ter financiering van de aanleg van glasvezel in het riool;het verstrekken van een tweetal kortlopende financieringen om de termijnen voor de kosten van aanleg te kunnen voldoen.Daarnaast verleent ook de Provincie Gelderland een bijdrage in de financiering van de aanleg.Door het tekenen van de financieringsovereenkomsten wordt tegemoet gekomen aan de motie over het onderzoeken van de mogelijkheden voor glasvezel in het buitengebied. Deze motie is op 31 oktober 2013 door de gemeenteraad aangenomen.In maart 2014 hebben de gemeente Putten en Reggefiber de samenwerkingsovereenkomst 'Glasvezel in drukriolering' ondertekent. De gemeente Putten onderschrijft het belang van snel internet, ook voor het buitengebied. Daarom stelt de gemeente Putten de drukriolering gratis ter beschikking aan Reggefiber. Reggefiber kan deze riolering gebruiken om een deel van het buitengebied aan te sluiten op glasvezel. Het betreft de Pilot Putten West en beslaat het gebied ten westen van de spoorlijn. Voorwaarde voor de aanleg was dat minimaal 60% van de bewoners moest deelnemen. Door bijzondere inzet van de initiatiefgroep is aan deze voorwaarde voldaan. Nu ook de financiering is geregeld, kan tot aanleg worden overgegaan.