• Archief BDUmedia

Tekortkomingen op kinderopvang snel hersteld

PUTTEN Het aantal tekortkomingen dat door de GGD wordt geconstateerd bij het toezicht op de kinderopvang, is beperkt. In de periode van oktober 2017 tot 2018 werden acht tekortkomingen geregistreerd. Door de gemeente is zeven keer handhavend opgetreden. Waar niet handhavend is opgetreden, was de zaak al opgelost.

Wijnand Kooijmans

In de periode van 1 oktober tot 1 juli 2019 zijn bij zeven inspecties tekortkomingen geconstateerd. Ook hier is handhavend opgetreden door de gemeente. Verdere acties heeft de gemeente niet hoeven nemen, omdat in alle kwesties de zaak werd opgelost. Dat blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten op vragen van Jannita la Roi van Wij Putten.

JAARLIJKS Alle kindercentra, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Van de voorzieningen voor gastouderopvang moet minimaal vijf procent jaarlijks worden gecontroleerd. Over de locaties worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de GGD met als uitgangspunt dat alle voorzieningen voor gastouderopvang eens in de drie jaar een inspectie krijgen. De inspecties worden in principe onaangekondigd uitgevoerd.

Rapporten waarin eventuele overtredingen zijn vastgelegd worden toegestuurd aan de gemeente. Het is aan het college om al dan niet handhavend op te treden. Wettelijk is in het college in beginsel wel verplicht handhavend op te treden, alleen gemotiveerd mag daarvan worden afgeweken.

ZAKEN Het college geeft in het antwoord aan dat wanneer zaken niet in orde zijn, altijd actie wordt ondernomen. Bij een overtreding met een beperkt risico wordt een dergelijk besluit binnen twee tot drie weken genomen. Bij acuut gevaar is er direct contact tussen GGD en gemeente en wordt ook direct ingegrepen. Wanneer er een melding binnenkomt met zorgen rondom een voorziening voor kinderopvang of gastouderopvang dan wordt dit gemeld aan de GGD die zo snel mogelijk dan over gaat tot inspectie.

Het college heeft tot nu alleen gebruik gemaakt van de mogelijkheden handhavend op te treden door het geven van een aanwijzing. Op grond hiervan zijn de tekortkomingen steeds hersteld. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente een bestuurlijke boete opleggen of een dwangsom met als doel dat het gebrek wordt hersteld. In het uiterste geval kan een bevel worden gegeven of een exploitatieverbod worden opgelegd. Met verwijdering uit het landelijk register.