• Google Streetview

Onderzoek naar woningbouw op terrein De Wegwijzer

PUTTEN Onderzocht wordt of de locatie van school De Wegwijzer geschikt is als inbreidingslocatie voor woningbouw in Putten. Indien dit bevestigend wordt beantwoord vindt nieuwbouw plaats.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van het integraal huisvestingsplan voor scholen in Putten door de gemeenteraad. Vooraf gezien als hamerstuk maar de raadsleden werden verrast door een brief van het bestuur van het Protestants Christelijk Onderwijs Putten. Namens dit bestuur gaf B. van 't Hul aan dat het huisvestingsplan onzekerheid schept ten aanzien van de vraag of nu moeten worden gerenoveerd of nieuwbouw aan de orde is.

Ook is het bestuur ervan uit gegaan dat renovatie in 2019 zou plaatsvinden, gelijk met het 120-jarig bestaan. De renovatie is echter opgeschoven naar 2022. Ook wijst hij op de slechte staat waarin het noodlokaal bij de school verkeert. Volgens wethouder Gerbert Priem is dat echter een verantwoordelijkheid voor het schoolbestuur zelf en heeft de gemeente hierin geen taak.

AKKOORD Het bestuur is als enige ook niet akkoord gegaan met het huisvestingsplan omdat men graag een school wil in de nieuwbouwwijk Rimpeler. College en raad willen in dat gebied wel een school maar gaan uit van verplaatsing van de school Steenenkamer naar Rimpeler omdat de school kampt met een tekort aan leerlingen. Qua signatuur wil men echter nog opties open houden.

Voor Henk Koornneef (Gemeentebelangen) is het de vraag of woningbouw op de locatie van De Wegwijzer wenselijk is. De school heeft als het gaat om medewerking echter hierin zelf de vrije hand volgens wethouder Priem. Woningbouw in ruil voor nieuwbouw wordt het schoolbestuur niet opgelegd.

Jannita la Roi (Wij Putten) ziet mogelijkheden voor een integraal Kindcentrum in de wijk Bijsteren. Ook al heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat niet als een gemeentelijke taak te zien. Daarmee is volgens haar ook te waarborgen dat er een brede signatuur van scholen komt. Volgens Priem is ook in het eerdere huisvestingsplan 2019 tot 2022 genoemd als periode waarin de school De Wegwijzer in aanmerking komt voor renovatie. De keus is nu gevallen op 2022.