• Robert Vos

Onrust over plan huisvesting arbeidsmigranten

PUTTEN Onder bewoners van de Voorthuizerstraat in Putten is grote onrust ontstaan over een plan om minimaal 150 arbeidsmigranten te huisvesten in twee nieuw te bouwen woongebouwen aan de Hoge Eng Oost. Het terrein is nu in gebruik als paardenweitje.

Wijnand Kooijmans

De omwonenden van de betreffende locatie zijn benaderd door de eigenaar van Fides uitzendbureau. Hij wordt bij de uitwerking van het plan bijgestaan door Gert Lozeman van De Ontzorgerij. Bij het plan is tevens de firma 2 Sisters Storteboom betrokken. Volgens de omwonenden is hen verteld dat over de realisering van het plan al overleg is gevoerd met het college van burgemeester en wethouders van Putten en met hen in principe een akkoord is bereikt.

VRAGEN Voor Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) is dat reden, mede namens de VVD en CDA, opheldering te vragen aan het college. Met Matchpoint vers in het geheugen vinden de drie partijen dat de huidige gang van zaken niet kan. Volgens hen lijkt het op een herhaling van negatieve zetten.

De betrokken omwonenden hebben inmiddels ook een brief verstuurd aan het college en de raadsleden. „Met de recente situatie en discussies rondom 'Matchpoint' nog vers in het geheugen, zien we nu dat een volgende ondoordachte actie op touw is gezet", zo schrijven de families Van Ommen en Van de Koot. Ze vragen zich af waar de inspraak van de burger blijft, terwijl het college juist heeft aangegeven dat inspraak van de burger belangrijk is om een eenheid te zijn en het belang van de Puttense inwoner voorop te stellen.

PLAN In de brief vragen ze waarom de inspraak tot nu toe achterwege is gebleven. Ook vragen ze zich af waarom het college gunstig is gestemd over deze locatie, terwijl er inmiddels al zo'n twintig andere locaties zijn afgekeurd.

De families vragen zich af of huisvesting van arbeidsmigranten wel echt noodzakelijk is. Met de komst van arbeidsmigranten vinden ze het belangrijk om te weten te komen wie van de migranten daadwerkelijk werkzaam zijn in Putten. Ze vragen zich af wat het belang voor de Puttenaren is als wordt gekeken naar het aantal Puttenaren dat nog daadwerkelijk bij de firma 2 Sisters Storteboom werkt.

LOCATIE De noodzaak van een tweede locatie wordt in twijfel getrokken. Mede omdat er met De Kolthoorn al een locatie beschikbaar is voor de opvang van arbeidsmigranten. De families vinden het vreemd dat vooral voor arbeidsmigranten woningen worden gebouwd, terwijl eigen inwoners al jaren op een wachtlijst staan voor een woning. „Waarom krijgen arbeidsmigranten hiermee voorrang op onze eigen inwoners", zo stellen ze als vraag.

Aan het college en de raadsleden wordt gevraagd welke beloftes worden gedaan dat de oplossing maar voor tien jaar is. Daaraan wordt door de families getwijfeld, gezien de kosten van de geplande bouw. Ook wordt gewezen op de overlast die ze ervaren van arbeidsmigranten. De families willen voor 30 november opheldering van het college. Het liefst in de vorm van een informatieavond voor alle omwonenden. Die zijn door hen ook geïnformeerd over de plannen.

Het Puttense college heeft nog niet gereageerd.