Onrust rondom leerlingenvervoer

PUTTEN Kinderen die ver van school wonen, of die vanwege een handicap of stoornis niet zelf naar school kunnen gaan, kunnen mee met het leerlingenvervoer. Recentelijk zijn wijzigingen aangebracht in de regeling, niet als verkapte bezuinigingsmaatregelen, maar bedoeld om meer ruimte voor maatwerk te geven. Het gevolg van de nieuwe verordening was dat 35 kinderen van de Koningin Emmaschool in Nijkerk door de ouders naar school moesten worden gebracht, met het openbaar vervoer moesten of op de fiets en niet meer met het georganiseerde busje mee konden.

door Ria Hoving

Voor een aantal kinderen van verschillende scholen werd nog wel een georganiseerde taxi ingezet, echter deze moest een lange rit rijden langs meerdere scholen. Helaas sloten schooltijden niet aan bij de tijden van het openbaar vervoer en ook de ouders waren veelal niet in staat om de kinderen zelf te brengen, omdat ze rekening moeten houden met meerdere kinderen. Opmerkelijk daarbij is dat de kinderen van de Springplank in Harderwijk nog wel binnen de nieuwe verordening vallen en van de aanpassing geen last hebben gehad. De Christen Unie heeft daarom vragen hieromtrent in de commissie samenleving voorgelegd.

Het maakt niet uit of het kind naar een reguliere school gaat of naar een speciale school. In de meeste gevallen worden de kosten van leerlingenvervoer (gedeeltelijk) vergoed. Elke gemeente regelt het leerlingenvervoer anders.

VRESELIJKE VAKANTIE De ouders en de medezeggenschapsraad (MR) van de Koningin Emmaschool uit Nijkerk hebben via een ingezonden brief aan een aantal gemeenteraadsleden hun ongenoegen over de uitvoering van de nieuwe verordening kenbaar gemaakt. Mevrouw van de Pol geeft via het inspreekrecht tijdens de commissievergadering samenleving uiting aan haar boosheid rondom de veranderingen van het leerlingenvervoer. ,,Wij voelen ons niet gehoord en niet gezien", geeft zij aan in haar drie minuten spreektijd. ,,In de grote vakantie kregen wij te horen dat ons kind niet meer mee kon met het speciaal daarvoor geregelde busje. Wij hebben daarna een verschrikkelijke vakantie gehad met een overprikkeld kind. De taxi komt soms wel en soms niet, doet er een uur over om in Nijkerk te komen want hij rijdt over de A28, via de Ikea naar Nijkerk en zet soms kinderen zelfs af bij de verkeerde school.", zo vertelt zij.

EXCUSES Wethouder Kleijer geeft in zijn reactie zijn excuses voor de manier waarop de nieuwe verordening is uitgevoerd. Na de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs verdween ook de speciale commissie die de gemeente adviseerde. De gemeente toetst nu zelf en vraagt in voorkomende gevallen hulp van deskundigen. In de communicatie naar de ouders zijn fouten gemaakt en de brief naar de ouders en leerlingen met de nieuwe beschikking had veel eerder verstuurd moeten worden. Kleijer wijt de problemen niet zozeer aan de verandering in de verordening als wel aan de interpretatie ervan. ,,Als een kind per dag minder dan drie uur hoeft te reizen met het openbaar vervoer om heen en weer naar school te gaan dan valt het kind buiten de regeling. In het verleden werd deze verordening waarschijnlijk anders toegepast, omdat de afstand tot de Koningin Emmaschool in Nijkerk net binnen deze grens valt, maar slechts een kilometer dichterbij ligt dan de Springplank in Harderwijk die net buiten deze grens valt", zo betoogt Kleijer. ,,Om de onrust weg te nemen, stel ik voor om terug te gaan naar de situatie van voor de vakantie, zo gaat hij verder. ,,We kunnen dan een nieuwe start maken om na te gaan waar de knelpunten liggen in de nieuwe verordening". De gemeente is inmiddels bezig om een overgangsregeling te treffen met de betreffende ouders en er wordt naar oplossingen gezocht om de ouders tegemoet te komen. De wethouder komt hier op korte termijn op terug in de commissie.