• Tijdens de bijeenkomst werd een bestuur verkozen en een ambassadeur aangesteld.

    Arjan Glas

OnuitPuttenlijk Duurzaam goed van start

PUTTEN OnuitPuttenlijk Duurzaam is sinds 7 februari een officieel orgaan met een bestuur en een ambassadeur. Het samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam is in 2016 ontstaan uit een initiatief van de Bedrijvenkring Putten en Will2Sustain uit Oldebroek.

Arjan Glas

Het doel is om de verduurzaming in de regio te versnellen, elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisselen en vervolgslagen te maken. In november 2016 won OnuitPuttenlijk Duurzaam de derde prijs bij het Samen Sterker Fonds van Rabobank Randmeren, een geldbedrag van vijfduizend euro.

NIEUWE LEDEN De leden, belangstellenden en aspirantleden kwamen bijeen bij gemeente Putten aan het Fontanusplein en kozen drie bestuursleden: Martijn Stoffelsen van Rabobank Randmeren, Hermien Schoonbeek van Kolmer Elektromotoren en Eric Molenberg van Concerned. Daarnaast werd Kees Koster van de Nederlandse Vereniging van Energie als ambassadeur aangesteld. Hij zal als aanspreekpunt van OnuitPuttenlijk Duurzaam fungeren en heeft de belangrijke taak om het enthousiasme voor duurzaamheid aan te wakkeren en nieuwe leden voor het orgaan te werven.

De groep bestaat nu uit achttien leden die vanuit verschillende maatschappelijke invalshoeken betrokken zijn bij verduurzaming. Bedrijfsleven, non-profitorganisaties en de lokale overheid werken samen in dit initiatief. Onuitputtenlijk Duurzaam streeft naar een ledental van 25 en staat open voor nieuwe leden.

BEWUSTWORDING Het orgaan heeft drie doelen waaraan het met drie werkgroepen werkt. Het eerste doel is vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Het tweede doel is het versterken van kennis over verduurzaming en bewustwording creëren binnen de gemeente. Het derde ten slotte is het kansen bieden voor mensen die moeilijk aan een baan komen; het sociaal rendement verhogen. Leden van OnuitPuttenlijk Duurzaam ontvangen een organisatie-scan van Will2Sustain, de MVO voorzet. De scan meet hoe maatschappelijk verantwoord de organisatie bezig is en welke verbeterpunten er zijn.

De volgende bijeenkomst van OnuitPuttenlijk Duurzaam staat gepland op 5 september van 14.30-17.30 uur bij Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer.