• Ria Hoving
  • Ria Hoving

Onzekere toekomst De Kern

PUTTEN Bungalowpark De Kern kampt met steeds grotere leegstand door handhavingsacties van de gemeente Putten tegen permanente bewoning. De resterende bewoners van het park in Krachtighuizen maken zich ook op voor verhuizing nu de gemeente vast houdt aan haar beleid om ,,echte recreatie'' terug te brengen naar de vakantieparken. De Kern heeft tot 16 december de tijd gekregen voor een plan van aanpak om illegale bewoning te beëindigen.

door Ria Hoving

Begin vorig jaar vond op het park een grote handhavingsactie plaats. De gemeente constateerde toen dat veel bungalows en stacaravans werden gebruikt voor permanente bewoning en huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. Dat is in strijd met het bestemmingsplan. Het park bestaat uit een groot aantal percelen, die in bezit zijn van ongeveer vijftig eigenaren.

De eigenaren van de bungalows en stacaravans die niet recreatief worden gebruikt, hebben een dwangsom opgelegd gekregen om de illegale bewoning binnen een half jaar te beëindigen. Het gaat om 10.000 euro per maand.

GOEDE WIL ,,In de afgelopen anderhalf jaar is meerdere keren overlegd met bungalowpark De Kern, waarbij is gesproken over oplossingen om de overtredingen te beëindigen. Deze gesprekken hebben tot niets geleid", meldt woordvoerster Evelien van Drie van de gemeente Putten.

In een vorige maand gepubliceerde nieuwsbrief meldt het recreatiebedrijf van goede wil te zijn om het park klaar te maken voor ,,echte recreatie'' door de tuinen van de chalets een opknapbeurt te geven. Beheerder Ben Schuit van De Kern geeft desgevraagd aan dat geruchten over een mogelijke overname of faillissement volstrekt uit de lucht zijn gegrepen.

VERKLARING ,,Na eerdere controles zijn wij ingeschreven bij de gemeente Putten, maar omdat we geen stenen huis achterlaten, bouwen wij maar heel langzaam punten op voor een sociale huurwoning", vertelt één van de permanente bewoners. ,,We zijn al sinds 2008 ingeschreven als woningzoekende. Het is niet eerlijk dat een aantal bewoners op het park wel een tijdelijke woonverklaring heeft."

Volgens de gemeente zijn tot juni 2001 tijdelijke woonverklaringen zijn afgegeven. ,,Deze zijn verstrekt om mensen de gelegenheid te geven andere woonruimte te vinden'', licht Evelien van Drie toe. ,,Helaas blijkt na zo'n vijftien jaar dat veel mensen in strijd met de afspraken niet actief zijn blijven doorzoeken naar legale woonruimte. Daarom treden wij inmiddels al enkele jaren handhavend op.''

BUITEN PUTTEN Volgens Van Drie heeft tot dusver iedereen op tijd elders woonruimte kunnen vinden. ,,Het moeten betalen van dwangsommen is in de praktijk voldoende om actief andere woonruimte te zoeken. Als het nodig is, laten wij mensen soms zien welke mogelijkheden er zijn. Illegaal wonen op een recreatiepark wordt echter niet beloond met een voorkeurspositie ten koste van mensen die via de eerlijke weg woonruimte zoeken. Buiten Putten zijn ook sociale huurwoningen te krijgen zonder wachttijd."