• Archief BDUmedia

Ook De Meeuwen kan onderhoudssubsidie vergeten

PUTTEN Korfbalvereniging De Meeuwen krijgt geen subsidie meer voor groot onderhoud. Het bezwaarschrift dat is ingediend is door het college van burgemeester en wethouders, op advies van de commissie bezwaarschriften, niet ontvankelijk verklaard.

Wijnand Kooijmans

Door de commissie wordt aangevoerd dat de gemeenteraad van Putten heeft ingestemd met het voorstel het onderhoud van de accommodatie van de korfbalvereniging af te kopen. De vereniging heeft geaccepteerd dat zij het onderhoud voor rekening neemt wanneer daar een bedrag van 160.000 euro tegenover staat.

GEWOONTE Langere tijd is het de gewoonte geweest dat sportverenigingen facturen voor onderhoud bij de gemeente Putten indienden en deze ook voor hen werden betaald. In december 2015 is een factuur betaald voor onderhoud aan het kunstgrasveld van de vereniging.

Het besluit van augustus 2016 had, zo geeft het college aan, tot doel de korfbalvereniging te informeren dat zij er niet langer op hoefde te rekenen dat ingediende facturen nog door de gemeente worden betaald. Er is ook geen subsidieregeling waarin het recht op een dergelijke vergoeding is vastgesteld.

GRONDSLAG Het ontbreken van een wettelijke grondslag maakt ook, zo vindt de commissie bezwaarschriften, dat de brief van augustus 2016 niet meer dan een informatieve mededeling is aan De Meeuwen. Dat maakt dat daar geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.

Door de vertegenwoordigers van De Meeuwen is aangevoerd dat er weliswaar geen subsidieregeling bestaat, maar dat in het verleden afspraken zijn gemaakt op grond waarvan zij erop konden vertrouwen dat subsidie wordt verleend. De commissie vindt echter dat deze toezeggingen niet zodanig concreet en ondubbelzinnig zijn gedaan, dat daaraan verwachtingen mogen worden gekoppeld.

CONFLICT Eerder kwam de gemeente om dezelfde reden al in conflict met de voetbalverenigingen SDC Putten en Rood Wit '58. Door hen werd een beroep gedaan op de gemeenteraad. Ook dat slaagde niet. De raadsleden gaan akkoord met de

verklaring van wethouder Nico Gerritsen dat duidelijk is gemaakt aan betrokken verenigingen dat geen subsidie meer voor groot onderhoud zou worden verleend. Er is een jaar een overgangsregeling geweest maar daarbij is het, volgens de wethouder, over en uit.