• Johan Tomassen verkondigt vijf jaar het woord in de Rafaël gemeente in Putten.

    Wijnand Kooijmans

Open dag wegens vijfjarig bestaan Rafaël-gemeente Putten

PUTTEN De Rafaël-gemeente in Putten is niet ontstaan uit frustratie maar uit het geloof zich te mogen focussen op de komst van de Heilige Geest en die boodschap uit te mogen dragen.

Wijnand Kooijmans

Johan Tomassen was elf jaar betrokken bij de evangelische gemeente in Putten en woonde daarna drie jaar in Hongarije. Hier kreeg hij de roeping in Putten te gaan helpen in het gemeentewerk. In eerste instantie opnieuw in de evangelische gemeente maar daarna gingen de deuren open naar Rafaël Nederland. Van daaruit is een gemeente gestart in Putten.

BEVESTIGING In alles heeft Tomassen de bevestiging gekregen dat dit een juist stap is geweest. ,,Er zijn al zo veel kerken maar ik geloof in Gods roeping. Dat is de belangrijkste reden geweest een eigen gemeente te stichten." Begonnen met een groepje van rond de zeven mensen is de gemeente inmiddels uitgegroeid tot zeventig leden die actief bij het werk van de geloofsgemeenschap zijn betrokken.

,,Achteraf denk ik wel dat het maar goed is dat je niet vooraf weet waaraan je begint. We hebben moeilijke en goede tijden doorgemaakt waarbij we gedragen zijn door de wetenschap van Gods roeping en niet door onze eigen kracht. Dat hebben we ook mogen ervaren. We willen een familie gevoel uitdragen waarbij wij één willen zijn in Christus."

KOSTER In eerste instantie deed Tomassen vrijwel al het werk binnen de Rafaël gemeente zelf. Hij bracht het woord maar deed ook dienst als koster en bediende de beamer. Door de loop der jaren heen heeft hij deze taken uit handen kunnen geven. ,,We zijn als gemeente een stuk volwassener geworden en dat vind ik mooi om te zien. Groei is niet ons doel op zich, dat is de waarheid te brengen. Maar eerlijk gezegd ben je wel blij met iedere groei."

Onder meer wat betreft de geloofsdoop verschilt de Rafaël-gemeente van andere kerken in Putten. ,,Ik heb recent een predikantenconvent meegemaakt in Putten. Dan is het toch belangrijk te zoeken naar wat je gezamenlijk bindt. Dat is het zicht op het kruis en het door Christus volbrachte werk. Zonder opstanding was je geloof niets waard geweest."

GELOOF Dat geloof is het fundament van de Rafaël gemeente zegt Tomassen. ,,Wij zijn Gods gemeente vanuit de Pinksterboodschap. Dat is meer dan het wachten op de tijd dat Christus terugkeert." Het geloof in lichamelijke genezing speelt daarin ook een rol. Tomassen verwijst naar Christus die rond ging en zieken genas. Dat is, zo zegt hij, ook vandaag de dag nog mogelijk. ,,Al is dit niet altijd aan deze kant van het graf."

Ter gelegenheid van het jubileum wordt zaterdag 15 juni een open dag gehouden van 14.00 uur tot 19.00 uur met allerlei activiteiten. Een dag later is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een dankdienst met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Het jubileum wordt die dag tussen 19.30 en 21.00 uur afgesloten met een worship night met band. Alle activiteiten vinden plaats in en rond het denksportcentrum aan de Bilderdijkstraat waar wekelijks de diensten worden gehouden.