• Donkersgoed Multimedia

Ingezonden: Putten Bomend… Eh… Putten Betondorp

Putten Bomend... eh… Putten Betondorp

De 'regering' van Putten gaat donderdagavond 13 februari in het gemeentehuis vergaderen over woningbouw in Putten-Zuid en/of rond de Husselsesteeg/Putterbrink. Voor elk gebied moet eerst 150.000,- euro gemeenschapsgeld (totaal dus 300.000 euro) besteed worden aan rapporten van adviesbureaus. Deze door Putten betaalde zogenaamde onafhankelijke adviesbureaus, rapporteren aan de gemeente of bouwen wel of niet, kan en mag.

Als bouwen van de adviesbureaus rond de Husselsesteeg/Putterbrink wél mag of kan, gaat de regeringsmeerderheid van Putten daarná beslissen of er wél of níet gebouwd gaat worden. Is dat zinvol en verantwoord omgaan met uw en mijn geld?

Een wijs besluit zou natuurlijk zijn om eerst te beslissen of Putten wel wil bouwen rond de Husselsesteeg/Putterbrink. En alleen als het antwoord 'ja' is, daarna pas dure bureaus gaan inhuren. Is het antwoord van de dure adviesbureaus 'nee', dan heeft Putten 150.000 euro door de wc gespoeld… Slim?

Als er rond de Husselsesteeg/Putterbrink gebouwd gaat worden, komen er wel 350-400 huizen. Dat geeft 3.000 autobewegingen. Per dag. Toegang tot de nieuwe woonwijk met zo veel autobewegingen moet uiteraard via een rotonde. Dat is veiliger. De rotonde bij De Herikon (of die bij Husselsesteeg 1) zal worden uitgebreid. Allerlei projectontwikkelaars/aannemers, wetend van de zogenaamd geheime plannen van de coalitie, hebben ook al huizen en weilanden in de Puttense bouwlocaties opgekocht. Vreemd?

Putten heeft enkele maanden geleden al 4,5 hectare grond aangekocht rond de Husselsesteeg/Putterbrink. De koopprijs wil de gemeente zonder WOB-verzoek niet bekendmaken terwijl dat eind van het jaar wél openbaar wordt en in het Kadaster staat. Die koopprijs zal echter wel rond de 1,5 tot 2 miljoen euro zijn. Dus ook hieraan heeft Putten al geld uitgegeven vóórdat beslist gaat worden of er wel of niet gebouwd mag of kan worden.

Het lijkt er dus op dat het college eigenlijk nu al heeft beslist dat er gebouwd gaat worden rond de Husselsesteeg/Putterbrink. Anders besteed je niet nú al, zo veel geld. Van wie was dat geld ook alweer?! Dus: zogenaamd, en alleen nog voor de show, wordt er dan donderdag 'gestemd' over de 300.000 euro te besteden aan zogenaamde 'vóóronderzoekjes'.

De partij WijPuttten blijft de Putters voor de gek houden want WijPutten houdt in feite met droge ogen vol: we moeten door onze adviesbureaus eerst het dure onderzoek naar bouwen rond de Husselsesteeg/Putterbrink laten doen. En daarná beslissen we of we het eigenlijk wel willen……

Is dát intelligent?

Putten-Zuid is al vijf jaar of langer, het plangebied voor woningbouw. Daar zijn veel boerenbedrijven die gaan stoppen, weg willen of weg moeten. Al vijf jaar en meer, heeft Putten daar trouwens 40 hectare in de planning waardoor de bouwers nu al twintig jaar vooruit kunnen. De komende jaren komen er nóg meer hectares van boerenbedrijven vrij om te bouwen (lees de dagbladen maar). Je kan daar wel vijftig jaar bouwen!

Husselsesteeg/Putterbrink volbouwen lukt in vier jaar en dat is het dan. Op=Op. Als Putten daarna de akkertjes van Landgoed Stormbroek ten noorden van de Stationsstraat richting Camping Hillary onteigent, kan Putten nog maximaal twee jaar langer vooruit. Dan is het hele wandelgebiedje dat bijna tot naar het Dorpsplein reikt, in zes jaar foetsie. Dat is eigenlijk net of Amsterdam in zes jaar het Vondelpark zou volbouwen... Amsterdammers zijn natuurlijk wél wijzer...

Ik wens deze regering van Putten veel wijsheid toe. Sommigen in deze regering hebben dat nodig! Wij mensen 'lenen' de aarde alleen maar. En zouden er voorzichtig mee moeten omspringen.

Hier ter overdenking de argumenten om niet rond de Husselsesteeg/Putterbrink te bouwen, maar wél in Putten-Zuid.

De Husselsesteeg/Putterbrink :

1. een klein groen gebied met wat kleine bebouwde akkertjes en mooie bomenrijen, bosjes en geen boerenbedrijven; het ligt ten noorden van de Stationsstraat

2. dit gebiedje 'steekt' tot bijna in het dorp en loopt uit naar Bos en Heidevelden richting Ermelo. Het is één van de weinige 'kampenlandschappen' in Gelderland;

3. is het 'Vondelpark' van Putten: een mooi wandelgebied voor veel inwoners en toeristen (er zijn ook 'Klompenpaden'); de Putterbrink verbindt het dorpscentrum met de Natura 2000- en Gelderse Natuur netwerkgebieden

4. de regering van Putten heeft acht maanden geleden (acht maanden nog maar, echt waar!) een rapport over de Stationsstraat laten maken waarin onder andere staat:

*biedt kansen om vanuit de woonwijk Husselerveld een wandelroute te creëren naar het agrarisch gebied ten noorden van de Stationsstraat.   En

* De realisatie van deze wandelroute komt de belevingsmogelijkheden van het karakteristieke agrarische gebied aan de noordzijde ten goede.    En

* Wat in dit deelgebied wel als kwaliteit in noordelijke richting beschouwd kan worden is de aanwezigheid op een klein aantal plekken van doorzichten naar het achterliggende landgoed. Op enkele percelen is de zichtlijn vanaf de Stationsstraat naar dit gebied nog open. Mede vanwege de aanwezigheid van enkele oude groenstructuren wordt dit als een kwaliteit gezien voor dit deel van de Stationsstraat. Hoewel de open zichtlijnen horen bij de bebouwde percelen langs de Stationsstraat wordt vanuit de visie ingezet op behoud van deze open lijnen. Hetzelfde geldt voor het in standhouden van de historische groenstructuren in het achtergelegen landschap (=rond de Husselsesteeg/Putterbrink). 

5. dit gebiedje is al na vier jaar volgebouwd; in Putten-Zuid is nu al grond voor twintig jaar bouwen; en er gaan in Putten-Zuid komende jaren nog meer agrarische bedrijven stoppen (lees de dagbladen, zou ik zeggen) en je woont er dicht bij een nieuwe rondweg; de gemeente kan daar wel vijftig jaar vooruit...

6. is bio-diverser en heeft wat meer cultuur-historische waarde dan Putten-Zuid ; Puttense inwoners van het 'Puttens Historisch Genootschap', 'Waterschap Vallei en Veluwe' en de 'Stichting Natuur en Milieu Putten'  zijn dáárom tégen bouwen in dit gebiedje, zo mooi EN dichtbij het centrum van PuttenBomendorp;

7. als er gebouwd wordt, zijn er 3.000 autobewegingen per dag méér op de Stationsstraat; in Putten-Zuid komt een rondweg voor het veel grotere bouwvolume in de toekomst;

8. zeker is dat bouwen aan de Husselsesteeg/Putterbrink per woning veel duurder bouwen is dan in PuttenZuid en dus komen er maar heel weinig betaalbare woningen aan de Husselsesteeg/Putterbrink; Reden van het per woning veel duurder bouwen: het betreft allemaal kleine door bomenrijen afgeschermde akkertjes. En bomenrijen en bomengroepen zullen moeten worden ontzien; de jongeren van Putten wordt een slechte dienst bewezen als rond de Husselsesteeg/Putterbrink gebouwd wordt: over 6 jaar nóg steeds te weinig betaalbare woningen…..

9. juist aan betaalbare woningen voor jongeren heeft Putten een tekort maar veel huizen betaalbaar bouwen, dát kan alleen in Putten-Zuid;

10. het is ook per woning  veel duurder bouwen dan in Putten-Zuid omdat veel meer aan schadevergoeding moet worden betaald aan aanwonenden van de Stationsstraat, Husselsesteeg en Putterbrink (planschade); de nieuwe dure huizen gaan vast en zeker naar treinende Amersfoorters/Utrechters; Putten heeft al genoeg dure huizen;

11. in Nijkerkerveen was vijftien jaar geleden burgemeester Lambooij jarenlang 'wethouder bouwzaken'. Er is niet veel terechtgekomen van zijn beloftes over "betaalbare woningen voor jongeren"; daar staan relatief weinig goedkope woningen tussen veel villa's van wel 625.000 euro; wonderlijk is dat nu in Putten, wordt gewerkt met dezélfde externe project(bege)leiders als toen in Nijkerkerveen:  mw Hoitinga & dhr. Van Nuland: het gaat dus dezelfde kant op als in Nijkerkerveen, lijkt mij.

Heren van de coalitie, benut uw grijze cellen…

Lezers: Bent u tégen bouwen in dit 'GroenHartvanPutten'? Er is op www.petitie.nl zoek op Putten de mogelijkheid uw tegenstem te laten horen. Er zijn al ruim 1.400 tegenstemmers en ook nog handtekeningen op papier.

Wouter van Ganswijk