• Wijnand Kooijmans

Opnieuw stemmen over ophangen vlaggen

PUTTEN Er moet de komende gemeenteraad opnieuw worden gestemd over het al of niet ophangen van de Nederlandse en Puttense vlag in de raadzaal. De stemmen staakten over een motie van Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) waarin dit werd bepleit.

Wijnand Kooijmans

De meningen binnen meerdere fracties zijn verdeeld. Waar Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) het liefst ook nog de Gelderse vlag ziet toegevoegd is Gerrit van Lagen (SGP) fel tegenstander. Hij vindt het na-aperij van het besluit dat in de Tweede Kamer is genomen daar de Nederlandse vlag op te hangen. Het ophangen van de vlag heeft volgens hem geen enkele toegevoegde waarde. Hij vindt dat het portret van de koning voldoende is en al het gedoe rond de vlag maar poespas.

Ook Bert Klompenhouwer (VVD) vindt al het vlagvertoon naast het portret van de koning onnodig. Voor Robert Olthuis (CDA) is het al of niet ophangen van de vlag geen hoofdzaak maar hij wil er ook niet gaan voorliggen. Herman Luitjes (Wij Putten) wil het ophangen van vlaggen bespreken in het overleg van de fractievoorzitters.