• Wijnand Kooijmans

Oproep over permanente bewoning aan nieuwe raad

PUTTEN In een brief roept Siebold de Boer de nieuwe gemeenteraad op het beleid rond de aanpak van permanente bewoning ingrijpend te wijzigen. Aan de huidige heksenjacht moet, zo vindt hij, een eind komen.

Wijnand Kooijmans

De Boer is directeur van Dienstapotheek Gooi en Vechtsstreek en heeft een vakantiewoning in Putten. Hij neemt het op voor de permanente bewoners en voerde hierover in het verleden onder meer al een gesprek met toenmalig wethouder Ard Kleijer.In zijn brief verwijt De Boer de oude gemeenteraad dat ze de toezichthoudende taak ernstig heeft verwaarloosd.

De oude gemeenteraad van Putten heeft verzuimd opheldering te vragen over het uitblijven van het jaarlijkse handhavingsverslag waarin verslag wordt gedaan van de aanpak van permanente bewoning van vakantiewoningen.

In zijn brief aan de nieuwe gemeenteraad geeft Siebold de Boer dit aan als verwijt aan de oude raad. De resultaten zouden worden gebruikt voor de vraag of het handhavingsbeleid moest worden voortgezet. Maar bij het het opvragen van de verslagen via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur kwam hij er achter dat er lange tijd helemaal geen beleid is gevoerd.

KLANDIZIE Het tegendeel is, zo zegt De Boer, waar, door de gemeente is alleen een beleid gevoerd om zo veel mogelijk klandizie te verwerven voor de recreatieparken. Bij de toegangswegen verschenen borden '365 dagen per jaar recreëren.' De Boer doet in zijn brief een dringende oproep aan de nieuwe raad het beleid te wijzigen. Hij verwijt de oude raad niet gevraagd te hebben om de toegezegde rapportages. ,,Toen burgemeester en wethouders zich verlaagden tot barbaars optreden heeft de oude raad niet ingegrepen, Aan u als nieuwe raad van Putten een schone taak, roep B en W tot de orde. Verlos ons van dit boze beleid", zo schrijft De Boer.

De Boer verwijst naar een uitspraak van burgemeester Henk Lambooij in Nieuwsuur dat door de aanpak van het college de misdaad wordt bestreden. ,,Alsof de recreatieparken in Putten worden bevolkt door dieven, moordenaars, terroristen en drugshandelaren. Welke misdadigers heeft men dan in de kraag gevat dankzij dit barbaarse optreden?", zo vraagt De Boer zich af. De Boer wijst onder meer op de parken waar arbeidsmigranten worden ondergebracht en de andere regels die hiervoor gelden. ,,Bewoners mogen er jaren verblijven, zonder dat daartegen opgetreden wordt, integendeel, de gemeente biedt alle hulp om deze parken op te zetten.

FATSOENLIJK Volgens De Boer is het begrijpelijk en fatsoenlijk om voorzieningen te treffen voor arbeidsmigranten. ,,Maar niet begrijpelijk en fatsoenlijk dat de gemeente aldus met twee maten meet. Waarom mag een arbeidsmigrant wel wonen op een recreatiepark en de burger die zijn/haar leven aan onze samenleving heeft bijgedragen niet? Hoe kan dat nou?" De Boer geeft aan dat het beleid van burgemeester en wethouders van Putten absurd is en achterhaald. ,,Er is geen land ter wereld waarin je niet in je eigen huis mag wonen. De opvatting dat je in een recreatiewoning alleen mag recreëren is een ernstige misvatting. Er ligt aan deze stelling geen enkele wet ten grondslag. Raad stop het meedogenloze beleid", zo is zijn advies.