• Kampeerboerderij De Kleine Voordijk.

    wijnand Kooijmans

Opslag boten niet toegestaan

PUTTEN Kampeerboerderij De Kleine Voordijk aan de Hoornsdam in Putten mag zonder wijziging van het bestemmingsplan niet worden uitgebreid. Ook de gevraagde opslag van boten is dan niet toegestaan. Tot die conclusie komt het Puttense college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een verzoek van de eigenaar twee agrarische stallen voor andere doeleinden te mogen gebruiken. In de zomer wil hij de stallen gebruiken als sport- en speelruimte voor bezoekers van de kampeerboerderij, in de winter voor de opslag van boten.

Wijnand Kooijmans

Op grond van het huidige bestemmingsplan kan geen medewerking worden verleend aan zijn plannen. Dat kan alleen wanneer de bestemming wordt gewijzigd en er een belangrijk van de aanwezige agrarische bijgebouwen wordt gesloopt. Op dat moment mag de kampeerboerderij ook worden vergroot naar maximaal duizend vierkante meter. De overblijvende bebouwing mag dan zowel voor niet-agrarische opslag als de opslag van agrarische voorwerpen worden gebruikt.

De stallen mogen echter niet worden vernieuwd of verhoogd. Ook mogen er geen reparaties worden verricht, moet worden geparkeerd op eigen erf en mag er geen sprake zijn van een te grote toename van verkeer. Voor het inpassen van de kampeerboerderij eist de gemeente geen sloop van agrarische gebouwen. Dit gezien de voorgeschiedenis van de kampeerboerderij.

De gemeente heeft sinds de jaren '70 het gebruik als kampeerboerderij toegestaan. Onder meer is in deze jaren vergunning verleend voor het uitbreiden van de slaapzaal. In de vergunning is ook nooit de koppeling gemaakt dat de kampeerboerderij alleen mag bestaan als nevenactiviteit van het agrarische bedrijf. In 2006 is het gebruik ingepast in het bestemmingsplan. Omdat de gemeente inmiddels een duidelijk beleid heeft als het gaat om nevenactiviteiten zou de kampeerboerderij moeten stoppen wanneer ook het agrarisch gebruik wordt gestaakt. Hiervan is inmiddels vrijwel sprake. Maar dat wordt door het college als niet reëel gezien omdat los van het agrarisch gebruik ook toestemming is gegeven voor de kampeerboerderij.