'Oude garde' neemt afscheid

PUTTEN - De één is al jaren aan de Van Damschool verbonden, de ander werkt

nog maar een paar jaar als leerkracht op de Puttense basisschool. Eén ding

is zeker: op donderdag 9 juli nemen leerkrachten Aart van de Kolk(63), Inge

Blok (64) en Wilma Veldman (59) afscheid.

Door: Maranke Pater

Ze noemen zichzelf weleens 'de oudere garde' van de Van Damschool. De

laatste jaren is er dan ook wat nieuwe aanwas de gelederen binnen gekomen.

Inge: ,,Aart en ik hebben altijd tegen elkaar gezegd: 'als jij gaat, ga ik

ook'" Alle drie de docenten hebben zo hun eigen voorkeur gehad voor het

lesgeven. Aart stond altijd voor groep 7/8, Inge was meer in de middenbouw

te vinden en Wilma had haar hart verpand aan de kleuters. Wilma: ,,Ik heb

van kinds af aan kleuterjuf willen worden. Ik stop met school omdat de

administratieve druk onevenredig is gegroeid." Inge heeft ook nooit iets

anders willen doen, maar voor Aart was het een ander verhaal. Aart: ,,Ik

ben op de Mulo een opleiding begonnen en ben eerst 1,5 jaar melkboer

geweest. Toen speelde de vraag al door mijn hoofd: moet ik dit de rest van

mijn leven blijven doen?" Voor alle drie geldt dat de jaren dat ze in het

onderwijs hebben gewerkt voorbij zijn gevlogen. De Van Damschool voelt voor

hen als een plek die haast fungeert als buurtschap. Aart: ,,Er zijn genoeg

kinderen die extra vroeg op school komen om gezellig met elkaar te kunnen

kletsen en spelen, of om op het plein te kunnen tafeltennissen of

voetballen. Dat doen ze ook graag na schooltijd. Dit tekent de sfeer." Als

heftige periode wordt de verbouwing van de complete school genoemd. Twee

jaar geleden had de Van Damschool de keus om in te krimpen en nieuwbouw te

krijgen of om voor renovatie te gaan met behoud van het aantal klaslokalen.

Wilma: ,,Er is een periode geweest waarbij ik met de kleuters in de gymzaal

heb gezeten. De verwarming deed het niet, dus we zaten te blauwbekken met

onze jassen aan, maar verder was het héél gezellig." De kleinschaligheid

van de Van Damschool wordt door de vertrekkers geroemd. Inge: ,,Je kent de

kinderen, de gezinnen en de collega's heel goed. Onze school is een School

met de Bijbel, iets wat we ook uitdragen naar kinderen die geen

christelijke achtergrond hebben. Wat volgt zijn hele mooie gesprekken over

het geloof. "

Wilma heeft voor en groot deel van haar loopbaan op de Ichtusschool gewerkt

en kwam door inkrimping van de Ichtusschool bij de kleutergroep op de Van

Damschool terecht. Wilma: ,,Het was een hele heftige periode, maar ik heb

hier zeker mijn plek kunnen vinden. Zolang je maar jezelf kunt zijn in de

klas als juf zit je goed." De docenten hebben altijd getracht consequent te

zijn naar de kinderen, wat naar hun idee vele vruchten heeft afgeworpen.

Inge: ,,Toch bleef onze deur altijd open staan, ook na schooltijd boden we

een luisterend oor voor ouders en leerlingen." Mooie herinneringen aan het

lesgeven zullen blijven. Inge vind het bijvoorbeeld leuk dat er tussen de

lessen door aan 'energizen' wordt gedaan, bewegen op muziek. ,,Dan waren de

kinderen ineens allemaal bomen die omwaaiden. Heerlijk om na zo'n kort

moment van ontspanning weer verder te gaan met ingewikkelde stof." Wilma:

,,Ik gourmet één keer per jaar met groep 2. Dat is echt een traditie

geworden. Heerlijk om die 6-jarigen met een beetje hulp van ouders te zien

bakken." Aart genoot binnen groep 8 van de bijzondere dagen, zoals een

slaapfeest op school en het kamp. ,,Ik heb altijd mijn vrouw Ina meegenomen

als er weer kamp was. Dan hoefden collega's ook niet persé hun vrije

avonduren in te leveren."

Voor het komende afscheid op 9 juli staat er overdag een compleet

feestprogramma gepland.

Op donderdag 9 juli wordt een afscheidsreceptie gehouden op de Van

Damschool. Oud-leerlingen, oud-collega's en een ieder die Aart van de Kolk,

Inge Blok en Wilma Veldman de hand wil geven , is hier van harte welkom. Op

de website van de school (www.vandamschool.nl) vindt u meer informatie over

de afscheidsreceptie en aanmelding. Aart: ,,Ik kijk wel een beetje op tegen

het moment waarop we de deur definitief dicht doen . De kinderen geven je

zoveel energie, dat ga ik zeker missen."

Met vriendelijke groet,

Maranke Pater

Freelance journalist

watmetebinnenschiet.nl

Valkenhof 121

3862 LM Nijkerk

Kvk Amersfoort 52149722