• Stuk boerengrond in buitengebied Putten.

    Wijnand Kooijmans

Boeren mogen voortaan afval vrij afvoeren

PUTTEN Het staat agriërs vrij afval uit hun sloten af te laten voeren of uit te spreiden over het eigen land of van een collega. Dat zegt wethouder Roelof Koekkoek naar aanleiding van vragen van Jan van den Brink (SGP).

Wijnand Kooijmans

De aanleiding voor de SGP-er om de kwestie nogmaals aan de orde te stellen is het feit dat het college van burgemeester en wethouders de toezegging niet is nagekomen de commissie voor de zomervakantie te informeren over de structurele oplossing voor het schoonhouden van de sloten.

TIJD Volgens Koekkoek is in de voorbereiding van de aanpak van het schoonmaken van de sloten meer tijd gaan zitten dan verwacht. Wel is gesproken met LTO, de land- en tuinbouworganisatie als vertegenwoordigers van de agrariërs. Die kunnen zich vinden in de aanpak van de gemeente. Het afval uit de sloten wordt op het land gedeponeerd waarna het de agrariërs vrij staat te kiezen voor het zelf verwerken of het laten afvoeren van het afval.

Dit jaar wordt voor de afvoer nog in zee gegaan met dezelfde aannemer als vorig jaar omdat hiermee een twee jaar durend contract was afgesloten. De aannemer heeft wel ingestemd met de gewijzigde regels voor de verwerking van het afval. Er moet nog een besluit worden genomen of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid het contract met de aannemer voor twee jaar te verlengen of te gaan voor een nieuwe aanbesteding.

VREEMD Op zich vindt Van den Brink het vreemd dat dit jaar dezelfde aannemer wordt ingezet omdat eerder dit jaar is aangegeven dat ook plaatselijke aannemers de kans zou worden geboden in te schrijven.  Ook vraagt de SGP-er zich af of LTO namens alle betrokken agrariërs en eigenaren kan spreken. Volgens Koekkoek heeft de nieuwe werkwijze niet tot klachten geleid of weerstand. "Het is een gezamenlijke taak van agrariërs en gemeente de sloten schoon te houden", aldus de wethouder.