• Luchtfoto Bosbad Putten

    Bosbad Putten

Bosbad Putten wordt gasloos

PUTTEN Het Bosbad Putten krijgt een garantiestelling van 1.150.000 euro van de gemeente Putten voor de aanschaf van een warmwaterpomp.

Wijnand Kooijmans

Hiermee wordt door het college van burgemeester en wethouders invulling gegeven aan het amendement 'Een duurzame garantstelling" dat door de gemeenteraad is aanvaard. In eerste instantie was door het Bosbad gevraagd om een garantiestelling voor een bedrag van 740.000 euro. De raad verhoogde dit bedrag om de aanschaf van een duurzamer pomp mogelijk te maken.

OPGAVEN In het Puttense coalitieakkoord wordt de duurzaamheidsambitie van de gemeente genoemd als één van de grootste opgaven voor de komende dertig jaar. Het vraagt grote investeringen van overheden, bedrijven en inwoners maar biedt in de ogen van de coalitie ook kansen. Het gaat dan zowel om leefbaarheid als kansen voor werk en economisch rendement.

In gesprekken met het bestuur van de stichting Bosbad is door de laatsten gekozen voor de duurzaamste variant warmwaterpomp van dit moment. In combinatie met de wildwaterbaan leidt de pomp tot een substantieel lagere uitstoot van CO2 dan in de huidige bedrijfsvoering – zonder wildwaterbaan – het geval is.

GASLOOS Met de alternatieve oplossing kan het Bosbad geheel gasloos worden gemaakt. In de laatste fase van het traject is ook besloten de douches aan te sluiten op de warmtepomp om zo de duurzaamheidsambities nog meer gestalte te geven. De kosten hiervan bedragen 40.000 euro.

De garantiestelling is nodig voor de lening die het bestuur van het Bosbad wil afsluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten.