• Sjoerd van der Wal

Gemeente Putten nodigt ondernemers uit om te leren over natuur

PUTTEN Putten is rijk aan oude bossen, uitgestrekte akkers en randmeren. Reden genoeg voor gemeente Putten om in het voorjaar te starten met het programma IVN Gastheer van het Landschap. Ondernemers kunnen tijdens dit programma meer leren over het landschap van Putten.

Voor gemeente Putten is 'een ondernemer die de eigen 'achtertuin' goed kent, een interessante gastheer of gastvrouw die bezoekers kan attenderen op de natuurparels en bijzondere plekjes van de streek.' 

VERDIEPING Tijdens het programma is er ruimte voor verdieping in het landschapsverhaal van Putten, de flora en fauna, de cultuurhistorische waarde, recreatieve mogelijkheden en natuurparels van de streek. Ook staat er een veldexcursie op de planning en wordt er samen gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe natuurbelevingsactiviteiten. De cursus duurt in totaal vier dagdelen. 

Het programma start op 5 maart 2020 en wordt mogelijk gemaakt door gemeente Putten, VVV Putten, PROV en provincie Gelderland. Voor meer informatie en aanmelden zie de website. Het aantal deelnemers dat mee kan doen is beperkt.