• Ichthusschool Putten
  • Kinderen en ouders wilden leerkrachten 'in het zonnetje zetten'.

    Ichthusschool Putten
  • Ichthusschool Putten
  • Ichthusschool Putten

Ichtusschool Putten organiseerde ludieke actie in plaats van staking

PUTTEN Veel Nederlandse scholen deden woensdag mee met de landelijke stakingsdag. Op de Ichthusschool in Putten werd op andere wijze aandacht gevraagd voor de problematiek. Toen de schoolbel ging, bleven de deuren dicht en verzamelde iedereen zich op het schoolplein. Daar maakte de leerkrachten een teamfoto met op de achtergrond teksten die het onderwijs aantrekkelijk moeten maken. In het midden van de teamfoto was een lege plek voor een toekomstige collega.

Daarnaast hadden ouders en leerlingen een zonnebril op om zo de leerkrachten 'in het zonnetje te zetten'. Vervolgens werd de rest van de dag gewoon lesgegeven. 

POSITIEVE KANT ,,Wij van de Ichthusschool staken dus niet, maar we doen dit niet omdat we niet achter de doelen staan. Sterker nog, we zijn het hier mee eens en het is goed om aandacht te blijven vragen voor de problematiek in het onderwijs. Wij willen echter de positieve kant belichten. Het lerarentekort is een ernstig probleem, maar je werft geen nieuwe mensen als je alleen de negatieve kant laat zien. We kunnen meer mensen gebruiken en willen daarom benadrukken dat het onderwijs ontzettend leuk is", aldus de school.