• Puttense gemeentehuis.

    Archief BDUmedia

Putten handhaaft dwangsom tegen inwoner van Nijkerk

PUTTEN Door de gemeente Putten wordt een dwangsom gehandhaafd tegen een inwoner van Nijkerk. Dit vanwege het permanent wonen in een recreatiewoning aan de Krachtighuizerweg. Het bezwaar van de man tegen de dwangsom is ongegrond verklaard.

Wijnand Kooijmans

Een toezichthouder van de gemeente constateerde 22 januari van dit jaar dat de Nijkerker er permanent woonde. Volgens eigen zeggen van de man tijdelijk. Hij bezit in Nijkerk een woning welke door waterschade niet bewoonbaar is geweest. Dat euvel is, zo zegt de Nijkerker, inmiddels verholpen en hij heeft aangegeven bezig te zijn met het behangen en inrichten van de woning. Ook verklaarde hij af en toe in de woning in Nijkerk te slapen. Hij erkende de overige tijd in de vakantiewoning in Putten te verblijven.

BEZWAAR In zijn bezwaar voert de man aan dat er van permanente bewoning geen sprake is geweest maar alleen om een tijdelijk verblijft in de periode, benodigd om de woning in Nijkerk op te knappen. Gezien de korte afstand tussen beide plaatsen verblijft hij ook wat vaker dan andere recreanten in de vakantiewoning.

Het college oordeelt echter dat er, ook al is het dan maar tijdelijk geweest, sprake is geweest van permanente bewoning en de vakantiewoning als hoofdverblijf is gebruikt. Het uitsluitend op en neer rijden van Putten naar Nijkerk om de woning in de laatste plaats bewoond te doen blijken en inbraak of kraak te voorkomen doet daar, zo vindt het college niets van af.

VRIJ Volgens het college betekent dit dan ook niet dat handhaving daarmee kan worden voorkomen. De dwangsom is niet alleen bedoeld om de overtreding te voorkomen maar ook om te voorkomen dat in de toekomst alsnog de vakantiewoning permanent bewoond wordt. Aangegeven wordt dat het de Nijkerker verder vrij staat in de vakantiewoning te recreëren, ook als dit vaker is dan gebruikelijk bij andere recreanten.

Er wordt door het college dan ook geen reden gezien af te wijken van de regel dat bij permanente bewoning een dwangsom wordt opgelegd. Het gaat om 2.500 euro per drie maanden tot een totaal van 10.000 euro bij het constateren van overtredingen.