• De twee Puttense jongeren zien hun wens gehonoreerd.

    Wijnand Kooijmans

Skatebaan wordt gerenoveerd

PUTTEN De skatebaan in Putten wordt gerenoveerd. Na ruim anderhalf jaar wordt daarmee het burgerinitiatief van Lars van Spriel en Gavin Meijer door het Puttense college van burgemeesters en wethouders gehonoreerd.

Wijnand Kooijmans

De twee dienden in februari 2018 hun verzoek in. Ze wezen erop dat de skatebaan aan de Van Geenstraat er al 26 jaar ligt en oud en versleten is. Ze gaven aan de halfpipe nog wel te gebruiken maar dat het ding hobbelig was en met hinderlijke scherpe randen. Kortom de skatebaan in de huidige vorm is volgens de twee niet meer van deze tijd.

Dat het lang heeft geduurd komt, zo zegt wethouder Roelof Koekkoek dat aanvankelijk nauwelijks contact kon worden gelegd met de beide initiatiefnemers. Daarna ontstond er een conflict tussen de beide skaters. In samenwerking met de initiatiefnemers en het Jongerenwerk Putten zijn uiteindelijk alternatieven uitgewerkt.
Doel van het plan is een aantrekkelijke, goed functionerende en uitdagende 'speelplek' te creëren.

Ook moet er meer eenheid komen tussen het calisthenicspark en de skatebaan en moet het een veilige, sportieve en aantrekkelijke plek worden voor de jeugd om samen te komen. Ook moet het voorzien aan de behoefte van de Puttense jongeren een eigen plek te hebben.

Erkend wordt dat de huidige skatebaan er weinig uitdagend bij ligt voor de skaters. De stroeve asfaltlaag werkt sterk afremmend voor skateboard, steppen en skeelers. De verhoging van de halfpipe zorgt ervoor dat mensen moeten afstappen voor ze hier gebruik van kunnen maken. Het gebrek aan variatie in skate-elementen leidt ertoe dat veel Puttense skaters uitwijken naar Harderwijk en Apeldoorn om uitdaging te vinden.

HALFPIPE Conclusie is dat de halfpipe vervangen moet worden in het kader van veiligheid. Er zitten te grote kieren tussen de elementen van de halfpipe waardoor schrammen en kleerscheuren overbodig vaak voorkomen. De speelplek moet ook overzichtelijker worden. Delen van de skatebaan zijn slecht zichtbaar door de haag die het terrein in tweeën deelt. Achter de haag wordt vaak alcohol genuttigd, ballonnetjes geïnhaleerd of rondgehangen door jongeren die het skatepark niet gebruiken.

De speelplek is, zo zegt het college, veel meer dan enkel een skatepark. Het is een plek voor jongeren om elkaar te ontmoeten, een plek om te sporten voor omliggende sportscholen en bewoners en een plek voor een potje voetbal. Momenteel valt het calisthenicspark weg achter de haag. Beide voorzieningen worden gekoppeld door ze in elkaar over te laten vloeien. De haag wordt verwijderd, er komt een watertappunt en er wordt een rustpunt geplaatst.

OVERLAST Het college geeft aan dat jeugd vaak door omwonenden als overlast wordt gezien. Hangen wordt als bedreigend ervaren en gaat vaak in combinatie met troep en geluid. De locatie aan de Van Geenstraat is, zo zegt het college, juist één van de weinige geschikte plekken waar jongeren zich kunnen verzamelen. Er is sprake van weinig omwonenden.

Het realiseren van het burgerinitiatief op deze locatie geeft, zo geeft het college aan, de jongeren tevens het gevoel van verantwoordelijkheid voor het park. De verwachting is dat overlast en vandalisme daardoor lager uitvallen dan bij een regulier aangelegde jongerenspeelvoorziening.
In opdracht van de gemeente zijn twee ontwerpen gemaakt. Hieruit is een met de skaters besproken voorkeursvariant gekomen. Hierbij is ook rekening gehouden met de wensen van de politie en Jeugd-Punt Putten. Het plan biedt meer uitdaging voor de skaters en heeft een nettere uitstraling. De totale kosten worden geraamd op 174.500 euro. Voor een deel gaat het om kosten die niet waren begroot. Het gaat dan om de vervanging van het asfalt door materiaal dat beter geschikt is voor skaters, het aanbrengen van zitelementen en het aanbrengen van een watertappunt.

Er worden nieuwe skate-elementen aan de baan toegevoegd. Ook worden nieuwe goals geplaatst op het voetbalveldje. In het plan is ook de verbetering van de oversteek aan de Van Geenstraat opgenomen. Het woord is nu aan de gemeenteraad van Putten.