• Donkersgoed Multimedia

Sloopmeters voor bestemming kleine woning

PUTTEN Een aanleunwoning aan de Oude Nijkerkerweg in Putten krijgt de definitieve bestemming van kleine woning.

Wijnand Kooijmans

Het Puttense college van burgemeester en wethouders is bereid aan de wijziging van het bestemmingsplan mee te werken. Voorwaarde was dat driehonderd vierkante meter sloopmeters moesten worden ingezet in het kader van het functieveranderingsbeleid. Deze zijn aangekocht binnen de gemeente Putten. Het wijzigen van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van het college zelf.

De bestemming 'kleine woning' brengt wel mee dat de woning niet mag worden vergroot. Ook mogen er geen eigen bijgebouwen worden geplaatst. Wel mag de bestaande hoofdwoning op het perceel worden uitgebreid en eventueel ook los van de kleine woning worden gebouwd.