• Gemeente Putten

Wethouder Gerbert Priem stapt op

PUTTEN Gerbert Priem (CU) stapt op als wethouder van de gemeente Putten. ,,Priem is van mening dat hij er niet in voldoende mate in is geslaagd om de belangen van de inwoners van Putten te dienen." In zijn portefeuille had hij onder meer Welzijn, WMO-zorg, Jeugdbeleid en Sport. Wettelijk heeft hij nog dertig dagen de tijd om lopende zaken af te ronden en over te dragen op zijn opvolger. 

In zijn ontslagbrief geeft Priem aan dat er tal van factoren zijn te benoemen die zijn functioneren niet vergemakkelijken. Hij wijst daarbij op de omvang van de portefeuille, de stapeling van veranderingen binnen het sociale domein en de aanzienlijke ambities op het gebied van duurzaamheid. ,,Maar ik vind dat je vooral naar je zelf moet kijken. Dat heb ik de afgelopen week, gesteund door mijn naasten, gedaan. Samen hebben wij de conclusie getrokken dat het beter is om te stoppen als wethouder. Dat valt mij zwaar, maar Putten en de Puttenaren hebben recht op een bestuurder die vol in zijn kracht staat", aldus Priem in zijn ontslagbrief.

LOYALE VENT Lubbert van den Heuvel, fractievoorzitter van de ChristenUnie, geeft aan geschrokken te zijn van het besluit van de wethouder. ,,Dit is niet zoals je het voor ogen hebt als je start.” Hij noemt Priem ,,een loyale vent. Ik ken de zaken waar de wethouder mee bezig was en ik ken de factoren die hem tot dit besluit hebben gebracht”. 

VEELOMVATTEND Volgens burgemeester Henk Lambooij toont het besluit van wethouder Priem eens te meer aan dat het wethouderschap veelomvattend en zwaar is. ,,Ik heb respect voor het besluit en de ingetogen wijze waarop hij dat in zijn ontslagbrief onder woorden heeft gebracht", zo geeft de burgemeester in een eerste reactie aan.

Over de opvolging van Priem doet CU-voorman Van den Heuvel op dit moment nog geen uitspraken. ,,We zijn daar als fractie en bestuur over in gesprek. Er wordt aan gewerkt.”