• Lex van Lieshout

OZB wordt met tien procent verhoogd

PUTTEN Met de stemmen van CDA en Gemeentebelangen tegen stemt de gemeenteraad van Putten in met een verhoging van de onroerendzaakbelasting in 2020 met tien procent. De twee tegenstemmende partijen vinden de verhoging op dit moment onnodig.

Wijnand Kooijmans

Om het verwachte tekort van anderhalf miljoen euro weg te werken worden structurele bezuinigingen in het sociaal domein doorgevoerd. Voor chronisch zieken of mensen met een beperking geldt een tegemoetkoming van 200 euro in de zorgkosten. De inkomensgrens om voor de vergoeding in aanmerking te komen wordt teruggebracht tot 130 procent van de bijstandsnorm.

Het aantal uren huishoudelijke hulp wordt teruggebracht van 3 naar 2,5 uur per week. Landelijk geldt dat een norm van 2.02 uur per week volstaat. Indien de noodzaak er is kunnen, zo geeft het college aan, meer uren worden toegekend. De nieuwe norm wordt geleidelijk aan ingevoerd waarbij bestaande rechten worden gewaarborgd.

DAGBESTEDING De vergoeding voor het aantal uren dagbesteding gaat terug van negen naar zes uur. Ook hier blijven uitzonderingen mogelijk. De toeristenbelasting gaat omhoog van 1,11 euro naar 1,50 euro. Verwacht wordt dat hierdoor 238.000 euro aan meeropbrengst wordt behaald.

Namens de Puttense Recreatie Ondernemers Vereniging (PROV) nam Herman Kool afstand van deze verhoging. Hij vindt dat hiermee de toerist wordt belast met het dekken van de tekorten op de jeugdzorg. Ook wijst hij erop dat in veel omliggende plaatsen, zoals Barneveld, Harderwijk en Nunspeet de tarieven beduidend lager zijn. De wolf op de Veluwe moet wat hem betreft geen geldwolf worden.

De meerderheid van de partijen vinden de verhoging van de ozb aanvaardbaar omdat het om een relatief laag bedrag gaat. Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) spreekt van twintig euro voor een gemiddeld huishouden.

MILJOENEN Wethouder Nico Gerritsen zegt dat de gemeente weliswaar nog enkele miljoenen op de bank heeft staan, maar ook grote uitgaven wachten. Veel reserves heeft de gemeente niet, veel geld zit in eigendommen en kan daarom niet vrij worden besteed. Hiermee reageert hij vooral op CDA en Gemeentebelangen die aangaven dat de benodigde bezuinigingen kunnen worden gedekt uit reserves.

Het streven naar bezuinigingen op de jeugdzorg wordt door alle partijen gedeeld. Maar alle partijen vinden ook dat de jeugd de hulp moet krijgen die nodig is.

De raad steunt unaniem wel een motie van Wij Putten en Gemeentebelangen rond de aanpak van de eikenprocessierups. Zoals ook unaniem steun bestaat voor een motie van Gemeentebelangen en CDA te kijken naar een grotere veiligheid bij de fietstunnel naar de Dorpsstraat. Volgens Koekkoek wordt daaraan al gewerkt.