• Parkeren blijft heet hangijzer, fietsstroken vervangen vrij liggende fietspaden.

Parkeren blijft een heet hangijzer

PUTTEN Parkeren blijft een hot item voor de bewoners van de Garderenseweg als het om de reconstructie van deze weg gaat. Al heeft het college van burgemeester en wethouders in het nieuwste plan water bij de wijn gedaan door zeven extra parkeerplaatsen hierin op te nemen.

Wijnand Kooijmans

 

Kritiek is onder meer dat in het gedeelte waar zestien woningen staan maar vijf parkeerplaatsen zijn ingetekend. Wethouder Roelof Koekoek deed tijdens de bewonersavond in Stroud de toezegging goed te kijken waar eventueel nog kleine wijzigingen mogelijk zijn als het gaat om parkeren, maar dan in overleg met alle betrokkenen. Om extra parkeerplaatsen te creëren heeft het college op enkele plekken niet de ideale lengte van zes meter aangehouden, maar deze met vijftig tot honderd centimeter verkleind. In het plan is ook meer groen opgenomen dan oorspronkelijk gepland.

GEWERKT Door de gemeente wordt inmiddels al meer dan een jaar gewerkt aan een plan. Na de eerste presentaties kwam er vooral kritiek op het verlies aan parkeerplaatsen en het ontbreken van voetpaden op enkele stukken weg. In totaal werden vijftien zienswijzen (bezwaren) ingediend. Van bewoners maar ook Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. In het nieuwe ontwerp zijn de vrij liggende fietspaden vervangen door fietsstroken van 1,75 meter breed. Daarmee wordt voldaan aan de nieuwste richtlijnen. Ook komt er aan beide zijden een voetpad van 1,5 meter breed. Vooruitlopend op de reconstructie zijn in het voorjaar al bomen gerooid. Momenteel wordt er door de nutsbedrijven gewerkt aan de leidingen. Dat leverde wel kritiek op vanuit de zaal. Ondernemers worden 's morgens pas gewaarschuwd dat die dag hun oprit wordt afgesloten, waardoor klanten moesten worden afgezegd.

Streven is volgend jaar met de reconstructie van de Garderenseweg te starten. De reconstructie van de rotonde Bosrand met de Calcariaweg kan hiermee niet helemaal parallel lopen in verband met de langere voorbereidingstijd. De bedoeling is dit in 2018 af te ronden. Na de reconstructie blijft de maximumsnelheid gehandhaafd op vijftig kilometer en vindt niet een afwaardering plaats tot dertig kilometer. Wethouder Roelof Koekoek: ,,Het is een belangrijke verbindingsweg waar we toch graag de snelheid van vijftig kilometer handhaven. De combinatie van twee midden geleiders met zebrapaden en de visuele versmalling van de weg door fietsstroken moeten de snelheid van het verkeer remmen."

FLITSPALEN Plaatsen van flitspalen, zoals geopperd vanuit de zaal, is geen zaak van de gemeente. ,,Daar moet u het openbaar ministerie van zien te overtuigen", aldus de wethouder. De bushalte wordt verplaatst richting Bosrand, omdat het laatste deel van de Garderenseweg te smal is om hier een bus te laten stoppen. Dat roept bij enkele bewoners wel vraagtekens op ten aanzien van de veiligheid.

Vanuit het cafetaria aan de Garderenseweg wordt het straks wel moeilijker direct links af te slaan, vanaf het parkeerterrein van 't Trefpunt is een doorsteek in de midden geleider gepland. Bewoners krijgen nu tot 5 oktober de tijd te reageren via: garderenseweg@putten.nl De raadscommissie Ruimte bespreekt 10 oktober het plan, een dag later wil het college de definitieve knoop over het plan doorhakken.