• Donkersgoed Multimedia

Peuterspeelzaal wordt peuteropvang

PUTTEN In Nederland verdwijnen vanaf 1 januari de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit wordt allemaal peuteropvang. In de gemeente Putten willen we alle peuters dezelfde goede voorbereiding geven op de basisschool. Daarom wil de gemeente ieder kind van 2 tot 4 jaar dat in de gemeente Putten woont, de kans bieden om twee dagdelen per week naar de peuteropvang te gaan. Hiervoor kunnen ouders een subsidie peuteropvang krijgen via de gemeente.

Ouders komen in aanmerking voor de subsidie peuteropvang als het kind tussen de 2 en 4 jaar oud is, het kind heeft geen indicatie voor extra ondersteuning via het consultatiebureau (VVE-indicatie), er geen recht is op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst en er voor hetzelfde kind niet al subsidie peuteropvang betaald wordt.

Ouders kunnen een deel van de kosten terugkrijgen van de gemeente via de subsidie peuteropvang. Voor het berekenen van de bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van het inkomen. De gemeente gebruikt hiervoor de tabel van de Belastingdienst. Ouders kunnen de subsidie peuteropvang aanvragen bij de gemeente via het aanvraagformulier op www.putten.nl/peuteropvang.

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, komen niet in aanmerking voor de subsidie peuteropvang. Zij kunnen de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl.

VVE-INDICATIE Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, oftewel een VVE-indicatie. Peuters met een VVE-indicatie mogen een extra dagdeel naar de peuteropvang. De gemeente vergoedt de kosten voor het derde dagdeel volledig. Voor de eerste twee dagdelen betalen de ouders een ouderbijdrage van 25 euro per maand. Wanneer het kind naar de peuterspeelzaal gaat met een VVE-indicatie mogen ouders voor deze uren geen kinderopvangtoeslag of subsidie peuteropvang aanvragen.