• Marc Moussault

Plan aanleg fietspad en reconstructie weg ter inzage

PUTTEN Het ontwerp bestemmingsplan reconstructie Zuiderzeestraatweg – Waterweg ligt ter inzage.

Wijnand Kooijmans

Het plan voorziet onder meer in de aanleg van een fietspad aan de noordzijde van de Zuiderzeestraat en de westzijde van de Waterweg. Daarnaast wordt de rijbaan gereconstrueerd. Om dit te realiseren is een wijziging van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk. Bewoners van de Zuiderzeestraatweg zijn door de gemeente schriftelijk geïnformeerd over het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan.

Door de gemeente zijn de onderhandelingen over de aankoop van benodigde gronden met de aanwonenden en eigenaren van percelen langs beide wegen nog niet afgerond. Vanuit de gemeenteraad is al eerder een beroep gedaan op betrokkenen in te stemmen met de verkoop van hun gronden om vertraging in de uitvoering van de plannen te voorkomen.