• Wijnand Kooijmans

Plan voor pauzeparken in Putten

PUTTEN Wethouder Nico Gerritsen komt in september met een plan voor het starten van een pauzepark of -parken. Hierin moeten mensen in nood en spoedzoekers worden opgevangen.

Wijnand Kooijmans

De wethouder reageerde hiermee op vragen van Herman Luitjes (Wij Putten), Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) en Ewoud 't Jong (SGP). Zij verwijzen naar de oververhitte woningmarkt op de Veluwe en de woningbouw in Putten die nog even op zich laat wachten. De drie willen wel dat het om tijdelijke bewoning gaat, permanent wonen op een recreatieterrein blijft voor hen een taboe.

PAUZEPARK Volgens wethouder Gerritsen moet een pauzepark eind dit jaar operationeel kunnen zijn. Hiervoor is alleen de afgifte van een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Voor starters op de woningmarkt zoekt de wethouder een andere oplossing, omdat het dan om huisvesting voor een langere termijn gaat. Gedacht moet worden aan drie tot vier jaar.

HUISVESTING Mensen in nood en spoedzoekers moeten redelijk snel aan andere huisvesting kunnen worden geholpen, zo is de verwachting van Gerritsen. Voor pauzeparken kiest hij wel voor parken buiten de recreatieclusters. Alleen in zeer bijzondere gevallen wil hij daarvan afwijken. Ook is medewerking van de eigenaren van parken die hiervoor in aanmerking komen noodzakelijk.

De wethouder wil in september zijn plan bespreken in de commissie Ruimte. Daarin komen dan ook de financiële gevolgen aan de orde. In oktober kan de raad dan een besluit nemen.