• Wijnand Kooijmans

Plannen voor nieuwbouw De Akker en woningbouw aan Bilderdijkstraat

PUTTEN Bij de komst van nieuwe functies in het gebied Bilderdijkstraat en omgeving wordt vooral gedacht aan woningbouw, ondanks dat het gebied nog niet door de Puttense gemeenteraad is aangewezen als inbreidingslocatie. Wel is het opgenomen als mogelijke locatie in het woningbouwprogramma tot 2025.

Wijnand Kooijmans

 

Bij het maken van de plannen werd uitgegaan van vier varianten. Na een bijeenkomst met de belanghebbenden bleven twee scenario's over. In één daarvan werd uitgegaan van sloop van alle bebouwing aan de noordkant van de Bilderdijkstraat en nieuwbouw van basisschool De Akker in twee bouwlagen langs deze straat. Een eventueel speellokaal of gymzaal kan dan ook worden gebruikt door het Denksportcentrum en de Rafaël Gemeente. Op de plek van de huidige De Akker komen dan nieuwe woningen.

 

In het tweede scenario wordt uitgegaan van de verplaatsing van de Aldi naar het huidige parkeerterrein. Het nieuwe parkeerterrein komt dan op de hoek van de Bilderdijkstraat en P.C. Hooftstraat te liggen, waarvoor een deel van de aanwezige groenvoorzieningen moet worden opgeofferd. Ook het speelterrein met afzonderlijke speelplek komt dan te vervallen.

 

UITGEWERKT Aan de hand van deze twee scenario's werden door Ontwerpbureau SVP drie mogelijke modellen opgesteld. Naar aanleiding van een bespreking met belanghebbenden is daar nog een vierde model aan toegevoegd. Onder meer om te komen tot de bouw van levensbestendige woningen. Stichting Denkport Putten heeft daarnaast aangegeven zich eventueel ook te kunnen vestigen in een kelder of half verdiepte ruimte onder de school.

 

WENSEN De school heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een kiss-en-ridezone, afgescheiden van de doorgaande wegen. De groenstrook langs de Jacob Catsstraat zou mede gebruikt kunnen worden voor buitenspelen door leerlingen van de school. De Aldi wil graag een parkeerlus aan de westzijde van de supermarkt en de mogelijkheid tot laden en lossen aan de oostzijde.

 

WONINGEN In de vier modellen wordt in alle gevallen uitgegaan van woningbouw.  In het eerste model gaat het om 28 woningen met zowel aan de noord- als zuidzijde een parkeerkoffer. Via de zuidzijde vindt het halen en brengen van de kinderen plaats. Langs de P.C. Hooftstraat komt een smalle groenstrook als buffer naar de bestaande woningen.

 

In model twee komen 24 woningen, in model drie is ruimte voor 25 woningen. In model vier wordt uitgegaan van twintig rijtjeswoningen en vier twee-kappers. In alle modellen wordt uitgegaan van de bouw van een school met acht lokalen en een gymzaal van 22 bij 14 meter. De oppervlakte voor de Aldi varieert van 1.317 tot 1.420 vierkante meter.

 

In de modellen is ruimte voor de buitenschoolse opvang. Er zijn mogelijkheden voor een kiss-en-ridezone. Deze kan deel uitmaken van het schoolplein, maar dan alleen toegankelijk zijn tijdens het halen en brengen van kinderen.