• Het gezin Timmer aan tafel met wethouder Gerbert Priem en de gezinsbegeleider van het Leger des Heils.

    Wijnand Kooijmans

'Pleeggezin Timmer is familie met een groot hart'

PUTTEN Het is eigenlijk toeval dat Henk en Alie Timmer pleeggezin zijn voor drie jongens in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar. Eigenlijk wilde Alie namelijk een gezinshuis voor 's Heeren Loo.

Wijnand Kooijmans

Voor de realisering van het gezinshuis moest Alie weer naar school en dat liep niet helemaal naar wens. Op dat moment kwam het Leger des Heils met de vraag of ze een jongen wilden opnemen in hun huis. Daarop werd ja gezegd. ,,De twee eigen meisjes waren het huis uit en we hadden toch vier slaapkamers leeg staan."

De diepste reden om kinderen te helpen, is terug te vinden in hun geloof. Henk Timmer: ,,Wij geloven dat Christus ook voor ons is gestorven. En dat we daarom klaar mogen staan voor anderen." Dat belijden ze ook bij de evangelische gemeente welke in Stroud bijeenkomt. Alie is ook betrokken bij een weeshuis in Oeganda met een schooltje. Eenmaal in de twee jaar probeert ze daar ook naar toe te gaan.

WETHOUDER Het gezin kreeg woensdagmorgen bezoek van wethouder Gerbert Priem die aanschoof aan het ontbijt in het kader van de week van de pleegzorg. Hard nodig, want er zijn nog steeds meer pleeggezinnen nodig. Putten telt 27 pleeggezinnen en kent daarnaast nog dertien gezinnen die bereid zijn kinderen op te nemen.

Daarmee lijkt er niets aan de hand. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger, omdat het moet gaan om een goede match tussen een kind dat een pleeggezin zoekt en het gezin dat pleegzorg wil bieden. Dat lukt niet altijd in de praktijk. Ook blijkt het moeilijk kinderen die ouder zijn dan tien jaar onder te brengen bij een pleeggezin.

GROEVENBEEK De drie jongens uit het gezin Timmer gaan allemaal naar het christelijk college Groevenbeek. De oudste wil graag profvoetballer worden en volgt een opleiding zorg en welzijn. De andere twee kiezen de technische kant. Gezamenlijk naar school fietsen doen ze niet, ze hebben ieder hun eigen tempo.

Het Leger des Heils heeft drie pleeggezinnen in Putten. Het grootste aantal is actief voor Pactum. Putten wordt gezien als een goed dorp als het gaat om pleegouders. Het christelijk karakter speelt daarbij een belangrijke rol. Het gezin Timmer wordt uniek genoemd omdat ze drie jongeren tegelijk opvangen. ,,Het is een familie met een groot hart", zo wordt aangegeven.

ERVARING Ervaring met de opvang van kinderen deed het gezin al eerder op met zestien Russische kinderen die bij hen verbleven. Ieder jaar komen een aantal van hen nog steeds naar Putten. Duidelijk moet zijn, zo wordt aangegeven, dat de klik tussen pleegkinderen en pleegouders moet groeien en dat dit soms doorzettingsvermogen vraagt. Van belang wordt ook gevonden dat er in een gezin duidelijke regels zijn.

De week van de pleegzorg is bedoeld om promotie te maken voor de pleegzorg. Onder meer door bij zes sportclubs en een school een vlag op te hangen waarop een beroep wordt gedaan op gezinnen zich aan te melden als pleeggezin. Bij aanmelding volgt een goede begeleiding, zoals deze er ook is wanneer eenmaal kinderen in een gezin zijn geplaatst. Pleegouders moeten ook hun verhaal kwijt kunnen.