• (Archieffoto ter illustratie).

    Aart Aalbers

Pleidooi voor boete bij leegstand winkelpanden

PUTTEN Voer een leegstandsboete in voor het leegstaan van winkelpanden. Deze suggestie deed raadslid Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie) in de commissie economie, bestuur en openbare ruimte van de gemeente Putten. Beleggers laten nu, naar zijn mening, te vaak winkels leegstaan om financiële redenen. Waar hij zich zorgen maakt over de leegstand.

Wijnand Kooijmans

Van den Heuvel deed zijn uitspraak tijdens de discussie over het collegeprogramma 2019-2022, aangevraagd door Gemeentebelangen en CDA.  Beide partijen vragen zich af of in dit programma wel concreet staat wat de gemeenteraad wil en of uitvoering wordt gegeven aan het coalitieakkoord tussen Wij Putten, ChristenUnie en SGP.

Volgens Herman Luitjes (Wij Putten) worden vragen gesteld door Gemeentebelangen over zaken waarover zij niet gaan. Dat  betreft onder meer het coalitieakkoord, het verkiezingsprogramma van Wij Putten en het collegeakkoord. Volgens Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) had zo een eerder akkoord uit de kast kunnen worden getrokken. Hij vindt dat in het verleden te weinig is gerealiseerd van de plannen.

AGENDA De vraag van Hoogendijk of er geen verborgen agenda is, schoot de drie coalitiepartijen duidelijk in het verkeerde keelgat. Waar Reinie Verschoor (CDA) het jammer vindt dat de coalitie voor hun programma geen draagvlak heeft gecreëerd bij de oppositie waar dit in veel andere gemeenten wel is gebeurd. Nu wordt door de coalitie naar hun mening te veel de indruk gewekt dat zij het voor het zeggen hebben.

Luitjes stoort zich vooral aan het feit dat Hoogendijk de indruk wekt dat het college van burgemeester en wethouders de laatste jaren niets heeft gedaan. Hij denkt dat zelfs Gemeentebelangen niet de boute stelling aandurft dat er sinds 2010 geen woning is gebouwd. Hij wijst erop dat ook op andere terreinen veel is gerealiseerd maar dat zaken als woningbouw, bedrijventerreinen en wegen altijd hun actualiteit behouden.

SCHOUDERS Verschoor vraagt zich af of in 2018 inderdaad maar 41 nieuwe woningen zijn opgeleverd. Zij vindt dat, gezien de ambities op het gebied van woningbouw, de raad hier gezamenlijk de schouders onder moet zetten. Volgens Luitjes is het gemiddelde van 75 woningen per jaar nog steeds gehaald en is dat nu opgeschroefd naar de ambitie honderd woningen per jaar te bouwen.

Luitjes vindt dat de totale raad voldoende wordt betrokken bij plannen. Zo heeft het college de raad toegezegd met locaties voor woningbouw te komen. Ook worden ieder jaar afspraken vastgelegd met de Woningstichting Putten. Ook wegen vindt Luitjes een belangrijk onderwerp. Om deze reden is hij in november naar een Statenvergadering geweest om de belangen van Putten te onderstrepen. Hoogendijk ziet dit als het voor de voeten lopen van het college.

RONDWEG Van den Heuvel vindt het van belang dat eerst wordt gekozen voor woningbouwlocaties. Daarna kan wat hem betreft de vraag aan de orde komen of en waar een eventuele verbindingsweg kan worden aangelegd. Zoals ook het levendig houden van het centrum voor hem van groot belang is.