• Moerschy/Pixabay

B. en w. willen voorwaarden startersleningen aanpassen

PUTTEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten stelt de gemeenteraad voor om de regelgeving rondom de Starterslening aan te passen. De Starterlening in de huidige vorm treft geen doel meer, zo constateert het college na evaluatie.

De ontwikkelingen op de woningmarkt maken een herziening van de huidige verordening noodzakelijk. Het gaat hier onder andere om het stijgen van de woningprijzen, het langer thuis blijven wonen van jongeren en gewijzigde wet- en regelgeving. ,,Gezien de huidige huizenprijzen is het voor jongeren in Putten moeilijk om aan een passende en betaalbare woning te komen", vertelt wethouder Ewoud 't Jong. Dit gaf ons reden te meer om de Starterslening te evalueren en waar nodig aan te passen."

,,Wij willen Puttense jongeren graag helpen bij het kopen van hun eerste woning in Putten. Daarom stelt het college een verruiming van de Starterslening voor", zo stelt 't Jong. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen: de koopsom van woningen mag maximaal 85 procent van de actuele NHG-norm bedragen. De maximale leeftijd van de aanvrager is met vijf jaar verruimd naar maximaal 39 jaar oud. De Starterslening bedraagt maximaal twintig procent van de koop(aanneem)som voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en is maximaal 40.000 euro.

In tegenstelling tot voorheen zijn corporatiewoningen niet langer uitgesloten, recreatiewoningen blijven dat wel. Het college stelt voor om de bindingseisen om in aanmerking te komen voor de Starterslening te laten vervallen. De reden dat deze eis nu vervalt is de gewijzigde Europese regelgeving. Ook het beleid van de rijksoverheid gaat uit van vrijheid van vestiging.

De verordening Starterlening Putten 2020 is dinsdag 14 januari met de fractievoorzitters besproken en wordt op donderdag 30 januari behandelt in de Commissie Ruimte. Op dit moment is er nog € 1,3 miljoen voor de Starterslening beschikbaar.