• Donkersgoed Multimedia

Begroting unaniem aangenomen

PUTTEN De klok in de Puttense raadszaal staat in de nacht van donderdag op vrijdag op 1.23 uur wanneer burgemeester Henk Lambooij het slotgebed kan uitspreken en daarmee een eind komt aan de behandeling van de begroting. Het maakt dat raadsleden zijn vertrokken hetgeen ertoe leidt dat over drie moties de stemmen staken.

Wijnand Kooijmans

De begroting zelf wordt unaniem aangenomen. Dat betekent dat de onroerendzaakbelasting met rond de vijftien procent wordt verhoogd. De moties waarover de stemmen staken komen in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw aan de orde. Zij het zonder discussie: er wordt alleen over gestemd. De begroting ligt dan al lang en breed bij de provincie Gelderland.

DUURZAAMHEIDSLENINGEN Het bedrag voor duurzaamheidsleningen wordt in 2020 eenmalig verhoogd van 350.000 euro naar 1 miljoen euro. De fractie van Gemeentebelangen is tegen. Doel van de verhoging is dat niet in maart het beschikbare budget al op is. Voor de jaren daarna wordt in een later stadium een besluit genomen. Het systeem gaat op de schop waarbij mogelijk ook de provincie Gelderland gaat meebetalen en ook voor andere doelen leningen kunnen worden afgesloten.

WONINGBOUW In november krijgt de gemeenteraad tijdens een besloten bijeenkomst twee locaties voorgeschoteld waar in de toekomst mogelijk woningbouw kan plaatsvinden. De discussie in de openbaarheid vindt in de eerste maanden van 2020 plaats. Daarmee voorkomt het college van burgemeester en wethouders een motie van de raad dat er eindelijk vaart moet worden gezet achter de woningbouwplannen om na 2023 daadwerkelijk de schop op een nieuwe locatie in de grond te kunnen zetten.

BUURTSCHAPPEN Er gaan ook visies worden opgesteld voor de buurtschappen binnen de gemeente Putten. Jan van den Brink (SGP) haalt deze binnen. Zij het dat de uitvoering in een iets later stadium plaatsvindt dan de SGP'er aanvankelijk had gewenst. In 2019 is een visie rond een buurtschap volgens wethouder Ewoud 't Jong achterwege gebleven vanwege de zoektocht naar woningbouwlocaties.

AFGEBRANDE PAND Een felle discussie wordt gevoerd door Herman Luitjes (Wij Putten) en de wethouder als het gaat om het afgebrande pand aan de Bakkerstraat. Vooral voor Wij Putten al jaren een doorn in het oog omdat het wordt gezien als een aanfluiting voor de entree van Putten. Luitjes wil alles zo snel mogelijk zien opgeruimd. De wethouder vindt dat kan worden volstaan met het opruimen van alles wat buiten de perceelsgrens ligt en het plaatsen van een hek.

Wij Putten vindt dat niet ver genoeg gaan omdat de partij vindt dat hiermee de volksgezondheid in gevaar komt. Luitjes wil niet het risico lopen dat een paar jaar tegen de resterende puinhopen na de brand moet worden aangekeken. Hij ziet de ratten en muizen al rondrennen over het terrein en wil dat alle mogelijkheden worden aangegrepen de puinhoop zo snel mogelijk te laten verdwenen. De stemmen staken over de motie waarin dit het college wordt gevraagd.

NESTKASTJES Inwoners van Putten kunnen straks een nestkastje in hun tuin plaatsen met als doel dat zich daarin koolmezen nestelen. Op deze wijze wil Wij Putten een bijdrage leveren in de strijd tegen de eikenprocessierups. De koolmees is een natuurlijke vijand van de rups. Of het nestkastje gratis wordt of tegen een kleine vergoeding wordt versterkt is een zaak van het college. Wij Putten hoopt dat door de nestkastjes minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn. CDA en Gemeentebelangen zijn tegen de vijf- tot tienduizend euro welke Wij Putten hiervoor wil uittrekken.

BOMEN Inwoners van de bebouwde kom kunnen in de toekomst ook een boom adopteren. De gemeente plant voor iedere boom die moet worden gekapt twee bomen terug, maar de beschikbare ruimte is daarvoor bijna op. Het college overweegt een stuk grond aan te kopen om hier bomen te kunnen planten. Wij Putten krijgt een meerderheid voor het adoptieplan waardoor burgers een boom kunnen adopteren om in hun tuin binnen de bebouwde kom te planten. Gemeentebelangen is tegen.

BRANDWEER Zowel Wij Putten als Gemeentebelangen pleiten voor het behoud van twee tankspuitwagens bij de brandweer Putten. Door bezuinigingen binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland dreigt Putten een auto in te moeten leveren. Dat wordt door beide partijen onaanvaardbaar gevonden.

ONDERHOUD SPORTVELDEN Een poging van CDA en Gemeentebelangen subsidie los te krijgen voor het groot onderhoud door SDC(P) en Rood Wit strandde. Voor het college is deze subsidie een gepasseerd station. Maar ook de drie coalitiepartijen geven aan het verzoek geen gehoor. Wethouder Gerbert Priem zegt dat wel wordt bekeken of er wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de subsidieregeling open clubs. Verenigingen kunnen hierop een beroep doen indien maatschappelijke activiteiten worden aangeboden. Aan dat principe wil de wethouder niet tornen.

GESPREK De gemeente gaat in gesprek met mensen met een laag inkomen om te zien welke zorgverzekering voor hen het beste is. Aanleiding is het vervallen van de collectieve zorgverzekering. De huidige polis moet voor 1 januari zijn opgezegd, om een nieuwe af te sluiten is 31 januari de uiterste datum. Voor deze tijd zijn, zo zegt het college, de gesprekken afgerond.