• DEN HAAG - ILLUSTRATIE Hypotheek.ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

    Lex van Lieshout ANP

College: 'Leges Putten niet te duur'

PUTTEN Legestarieven voor bouwwerken in de gemeente Putten liggen op het algemeen gemiddelde en ook regionaal is Putten niet de duurste gemeente als het gaat om de hiervoor geldende tarieven.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders reageert daarmee op vragen van Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen). Die stelde vragen naar aanleiding van een bericht van de Vereniging Eigen Huis waarin werd gesteld dat Putten de hoogste legeskosten berekend in vergelijking met Ermelo en Harderwijk. Een vergelijking met meerdere gemeenten levert, zo zegt het college, echter een genuanceerder beeld op.

KEUZES Dat tarieven in Putten hoger zijn dan in Ermelo of Harderwijk komt, zo geeft het college aan, omdat iedere gemeente eigen keuzes maakt bij het bepalen van de tarieven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mate waarin tarieven kostendekkend moeten zijn. De totale legesopbrengsten mogen de totale kosten niet overschrijden maar een gemeente kan kiezen voor een lager percentage kostendekkendheid.

In 2017 is door de gemeenteraad van Putten besloten dat de kosten volledig moeten worden gedekt door de opbrengsten. Dat was daarvoor voor 79,8 procent. Dat maakt dat de tarieven zijn verhoogd met de wetenschap van de raad, inclusief Gemeentebelangen, dat de voorgestelde tarieven hoger zijn dan de gemiddelde percentages in de omringende gemeenten.

AANDACHT Bij een bouwsom van tienduizend euro is de gemeente Putten wel weer goedkoper dan bijvoorbeeld de gemeente Ermelo. De tarieven zijn inmiddels bijna kostendekkend, onder meer door de voortdurende aandacht voor het efficiënter maken van het proces rond het verlenen van vergunningen.

Daarnaast worden er niet verhaalbare kosten gemaakt voor advisering van klanten over vergunningsvrije bouwmogelijkheden. In Putten is deze service, in tegenstelling tot verschillende andere gemeenten, gratis.