• import

Ewoud 't Jong zojuist benoemd tot wethouder Putten

PUTTEN Ewoud 't Jong volgt Nico Gerritsen op als wethouder in de gemeente Putten. Hij werd met algemene stemmen gekozen door de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Jan van den Brink (SGP) gaf aan dat zijn partijgenoot het niet zal meevallen om een man als Gerritsen op te volgen. Maar dat uiteindelijk ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Een functie te vervullen in het openbaar bestuur is, zo gaf Van den Brink aan, in deze tijd niet altijd gemakkelijk.

TAAK Herman Luitjes (Wij Putten) ziet een zware taak voor de nieuwe wethouder weggelegd, onder meer als het gaat om de woningbouw op peil te houden. Extra moeilijk door het arrest van de Raad van State rond onder meer stikstof. Bovendien hangt de gemeente een financiële tegenvaller boven het hoofd omdat het Rijk miljarden minder uitgeeft en dit gevolgen zal hebben voor de uitkering welke Putten ontvangt van het Rijk.

Robin Hoogendijk probeerde de wethouder te ontlokken wat hij gaat doen maar kreeg daarop voor de stemming geen antwoord. Burgemeester Henk Lambooij kreeg de lachers nog op zijn hand door in de commissie die de geloofsbrieven moest onderzoeken alleen vrouwen te benoemen.

JURIST 't Jong was werkzaam als jurist sociale zekerheid bij de gemeente Amsterdam. Hij heeft  de garantie hier ook terug te mogen keren na zijn periode als wethouder al verwacht hij niet daarvan gebruik te maken. Hij heeft vooraf aangegeven in ieder geval twee periodes te willen volmaken als wethouder.  In 2017 werd hij lid van de raadscommissie Samenleving. Hij wil benaderbaar zijn voor iedere inwoner van Putten tijdens zijn rondes door de gemeente.

Bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad was 't Jong lijsttrekker voor de SGP. Op sportief terrein is 't Jong lid van de schaakclub Putten en speelt hij wekelijks een partijtje golf in Zeewolde. Tot de geloofsbrieven van zijn opvolger zijn onderzocht blijft 't Jong ook nog raadslid. Een functie welke normaal niet valt te combineren.

VOORBEELD 't Jong gaf aan zijn voorganger als een voorbeeld te zien, zonder een kopie van hem te willen zijn. Inzet voor woningbouw en een goede financiële toekomst voor de gemeente ziet hij als belangrijke taken. Van bode kreeg hij handschoenen bij zijn bezoek aan de tijdelijke huisvesting in de Vanenburg omdat in de raad ook lieverdjes zitten die niet zonder handschoenen zijn aan te pakken. Al moest hij ook de ketting op z'n fiets leggen.