• Gemeente Putten

Fontanusplein 1: Besturen is kiezen

Als gemeente willen wij de komende jaren gemiddeld honderdtwintig woningen per jaar bouwen. Daar heb je ruimte voor nodig. Deels wordt die ruimte gevonden binnen de bestaande bebouwing van Putten. Denk daarbij aan de locaties Matchpoint en Wallenbergstraat. Maar dat is niet genoeg. Daarmee bouwen wij geen honderdtwintig woningen per jaar. En die hebben wij toch echt nodig. De woningnood is aanzienlijk in onze gemeente.

TWEE LOCATIES Het vinden van de nodige ruimte is niet gemakkelijk. Putten ligt midden in het groen. Dat vraagt om zorgvuldigheid. Om die reden heeft het college de gemeenteraad recent gevraagd om twee locaties te mogen onderzoeken op hun geschiktheid voor woningbouw. Dat zijn Putten-Zuid en de Husselsesteeg. Uit het onderzoek moet niet alleen blijken welke kansen er zijn om in die gebieden te bouwen, maar ook tegen welke belemmeringen wij mogelijk aanlopen.

ONGERUST De zoektocht naar nieuwe bouwlocaties houdt de gemoederen bezig. Vooral de buurtbewoners van de Husselsesteeg laten van zich horen. Zij zijn ongerust en zijn een petitie gestart om het 'groene hart' van Putten te behouden. Dat leverde veel belangstelling op tijdens de commissie van afgelopen maandag. Ik begrijp dat volledig. De bewoners van dit gebied wonen buitenaf én hebben alle voorzieningen van het dorp binnen handbereik. Anderen gebruiken het gebied voor recreatie. Juist die nabijheid van de dorpskern is voor ons aanleiding geweest om naast Putten-Zuid, de gemeenteraad ook voorstellen om de Husselsesteeg te onderzoeken. Bovendien sluit de locatie goed aan op de Stationsstraat. Op die manier hou je Putten compact.

KIEZEN Maar zover is het dus nog niet. De gemeenteraad is nu aan zet. Die moet groen licht geven voor de onderzoeken. Als de raad dat doet, is het natuurlijk afwachten wat er uit de onderzoeken komt. Concreet: zijn Putten-Zuid en/of de Husselsesteeg geschikt als woninglocatie?

Als dat het geval is – ik verwacht de uitkomsten later dit jaar – dan zullen het college en de gemeenteraad echt een keuze moeten maken. Putten heeft woningen nodig. We willen stagnatie voorkomen, maar we willen vooral ook een groen en compact dorp blijven. Dat wordt best ingewikkeld.

Roelof Koekkoek, wethouder