• Gemeente Putten

Fontanusplein 1: Doorstroming

Wonen is een voorwerp van zorg, zo schreef ik in mijn vorige bijdrage met een verwijzing naar onze grondwet. En dat geldt niet alleen voor mij, zo werd mij de afgelopen weken duidelijk. Op straat en in de supermarkt ben ik een aantal malen op mijn woorden aangesproken. Ook ontving ik twee uitvoerige reacties per e-mail. Daar ben ik blij mee; het doel van de column Fontanusplein 1 is in de eerste plaats om met elkaar aan de praat te komen.

DOORSTROMING Een van beide reacties per e-mail trof mij bijzonder. Die kwam van een bezorgde inwoonster. In haar e-mail beschreef ze op indringende wijze een jarenlange woonsituatie in haar omgeving. Concreet gaat het hier om een moeder en een nog jong kind wonend in een klein tweekamerappartementje. Moeder en dochter slapen bij elkaar op de kamer. De was wordt in de huiskamer gedroogd. Visite ontvangen is eigenlijk niet te doen. Doorstromen naar een grotere woning lukt echter niet.

Zo'n e-mail zegt je, met alle respect, meer dan alle onderzoeken die worden uitgevoerd naar de behoefte aan woningen in Putten. Voor de goede orde, die zijn ook belangrijk hoor. Ik heb de bezorgde e-mailer inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. Niet dat ik meteen een oplossing voor handen heb, maar ik wil wel alles van deze situatie weten. Dat scherpt je.

KNARRENHOF De tweede uitvoerige e-mail die ik binnenkreeg had een ander karakter. Een zestiger kwam met het idee om aan agrarische percelen een woonbestemming toe te kennen. Bijvoorbeeld om vitale ouderen de kans te geven er gezamenlijk een wooncomplex te realiseren. Een 'Knarrenhof' dus.

Het mes snijdt volgens de afzender van de e-mail aan twee kanten. In de eerste plaats krijgen boeren, die willen stoppen door bijvoorbeeld de stikstofcrisis, daartoe de kans. In de tweede plaats komen door deze oplossing de veelal ruime huizen van vitale ouderen vrij. En dat zorgt voor de zo gewenste doorstroming in Putten. Hoewel het qua uitvoering best ingewikkeld is, vind ik het een interessante gedachte. Ook deze mailschrijver heb ik inmiddels uitgenodigd voor een gesprek.

Als gemeente Putten zijn wij op dit moment bezig met het opstellen van een woonvisie. Naar verwachting is die begin 2020 klaar. De visie is een goede kapstok om verder met elkaar in gesprek te blijven over dit belangrijke thema. Wonen blijft een voorwerp van zorg.

Ewoud 't Jong, wethouder