• Gemeente Putten

Fontanusplein 1: In gesprek met de sport

Het kan zijn dat heeft u het al meegekregen: ik stop later deze maand als wethouder van de gemeente Putten. Dat was een lastig besluit. Tegelijkertijd voelt het nog steeds als een verstandig besluit. Het betekent wel dat dit mijn laatste column als wethouder is.

In deze laatste bijdrage wil ik het hebben over manier waarop wij als gemeente de sport steunen. En dat is een heikel thema op dit moment.

GROOT ONDERHOUD De voetbalverenigingen SDC Putten en Rood-Wit '58 hebben de afgelopen periode luid en duidelijk laten weten dat het groot onderhoud op de 'Putter Eng' en 'De Eendracht' een verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur is. Vanuit een eerder besluit van de gemeenteraad ligt die verantwoordelijkheid al jaren bij de clubs. Met dit groot onderhoud is op jaarbasis een totaalbedrag van ongeveer 40.000 euro gemoeid. Dat is veel geld voor beide clubs. De afgelopen jaren is de gemeente, in weerwil van het eerdere raadsbesluit, de verenigingen daarin toch steeds weer tegemoet gekomen.

NOODKREET Ik heb best gevoel bij de noodkreet. Groot onderhoud vraagt om specifieke expertise en dat kost geld. Daar komt bij dat dit in gang gezet moet worden door vrijwilligers en verenigingen steeds vaker moeite hebben om die te vinden. Kortom: alle begrip. Het college is zeker bereid om het gesprek aan te gaan over deze vraagstukken. De suggestie dat het college 'geharnast' in deze kwestie zit is niet juist.

GRENZEN Als Gemeente Putten geven wij ieder jaar ruim 5 ton uit aan de georganiseerde sport. Omgerekend per inwoner is dat zo'n 22,00 euro per jaar. Eén op de vier Puttenaren is lid van een sportvereniging. Voor iedere sporter gaat het dus om een bedrag van bijna 90,00 euro.

Een prima investering, omdat sporten gezond is en voor binding zorgt. Maar tegelijk, u weet dat, lopen wij wel tegen onze grenzen aan qua financiën.

VERDELING Zoals aangegeven zijn wij graag bereid om het gesprek met de sport aan te gaan. Het huidige sportbudget van 530.000,00 euro is daarbij maatgevend. Daar staat tegenover dat een andere verdeling van het sportbudget zeker bespreekbaar is. Ik ben benieuwd hoe SDC Putten, Rood-Wit '58 en vooral ook andere sportverenigingen in Putten daar tegen aankijken. Maak dit bekend bij het college zou ik zeggen.

[Gerbert Priem, wethouder