• Gemeente Putten

Fontanusplein 1: Inclusiepanel

Ieder vak kent zo zijn eigen jargon. De mensen in de bouw, landbouwers en juristen gebruiken vaak woorden die voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen zijn. En inderdaad, ook als gemeente hebben wij er een handje van. Zo spraken wij pas met de gemeenteraad over de 'omgekeerde verordening'. In gewoon Nederlands: de inwoner staat centraal bij de uitvoering van beleid. Niet de regelgeving. Inclusie is ook zo'n woord en daar wil ik het deze week met u over hebben. Er valt namelijk veel over te vertellen.

VN-VERDRAG Inclusie komt van inclusieve samenleving. En dat betekent dat iedereen mee moeten kunnen doen. Als gemeente zetten wij ons hier graag voor in. Onze inzet is niet vrijblijvend, want het VN-verdrag handicap schrijft ons dat ook voor. Het doel van het verdrag is om de rechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. Dat is een grote opgave die wij alleen samen met u, de inwoners van Putten, kunnen waarmaken. Daarom hebben wij, met excuses voor het jargon, een inclusiepanel in het leven geroepen.

PRESENTATIE Het inclusiepanel gaat vanaf nu kritisch kijken welke mogelijkheden er zijn om onze gemeente 'meer voor iedereen' te maken. En zo heet het panel in gewoon Nederlands: 'Putten Voor Iedereen'. Het inclusiepanel presenteert zichzelf op donderdag 30 januari. Dat gebeurt in Stroud en begint om 14.00 uur. Het panel gaat die middag het gesprek aan met iedereen die dit aanspreekt, de doelgroep, ondernemers, verenigingen en beroepskrachten uit Putten. De belangrijkste vraag daarbij is hoe wij er samen in slagen om Putten wat meer van en voor iedereen te maken.

WELKOM Er hebben zich al ruim 30 inwoners opgegeven om mee te denken en mee te praten over een toegankelijker Putten. Werkt u in de zorg of welzijn, bent u een raadslid of ambtenaar? Heeft u een beperking, bent u lid van een vereniging of kerk, werkt u op een school, bent u ondernemer of om een andere reden geïnteresseerd? Kom dan naar Stroud. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor de catering. Geef u op door een mailtje te sturen naar fenniemassen@zorgbelanginclusief.nl.

Ik hoop u donderdag 30 januari in Stroud te ontmoeten.

Gerbert Priem, wethouder