• Gemeente Putten/Henk Hutten

Fontanusplein 1: Kentering

In de rubriek Fontanusplein 1 vertellen burgemeester en wethouders op persoonlijke wijze over hun dagelijkse werkzaamheden, dilemma’s en ontwikkelingen in de samenleving. Deze keer wethouder Roelof Koekoek over een geleidelijk veranderende relatie tussen gemeente en de recreatiesector.

Toerisme en recreatie zijn belangrijke bronnen van inkomsten voor de Puttense samenleving en ook voor ons als gemeente. Putten telt tientallen bedrijven in deze sector. Honderden plaatsgenoten verdienen er een boterham. Als gemeente onderkennen wij dat belang. Tegelijkertijd, zo eerlijk moet ik zijn, heeft het de afgelopen jaren best wel eens geschuurd tussen de gemeente en de sector. Ondernemers willen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Als gemeente sta je op de eerste plaats voor het algemeen belang. En dat algemeen belang loopt niet parallel met het individueel belang. Wij hebben de afgelopen jaren dan ook geregeld tegenover elkaar gestaan. Als gemeente hebben wij ook impopulaire maatregelen genomen. U kent allemaal de verhalen in de media over de permanente bewoning op onze recreatieparken.

MEER RUIMTE Maar ik bespeur nu iets van een kentering. Ik merk dat de ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector de handschoen meer en meer oppakken. Er worden plannen gemaakt voor een vitale toekomst en in een aantal gevallen wordt serieus nagedacht over functieverandering van parken. Ook wordt in een aantal gevallen een sanering overwogen. Op onze beurt hebben wij als gemeente een aantal besluiten genomen die de ondernemers meer ruimte geven. Die besluiten lijken goed te vallen. Eind vorige maand kwamen ruim honderd recreatieondernemers en eigenaren van recreatiewoningen naar De Huifkar om met ons van gedachten te wisselen over de toekomst van de sector. De zojuist genoemde kentering voelde ik vooral die avond. Natuurlijk spreken wij elkaar vaker, maar dan was er vaak iets urgents of concreets aan de hand. In De Huifkar ging het echter niet om het gelijk, maar kwamen wij echt met elkaar aan de praat. Ik kijk daar met een goed gevoel op terug.

LUISTEREN Als gemeente hebben wij dit voorjaar het voornemen uitgesproken meer met onze inwoners en ondernemers in gesprek te gaan. En dan niet alleen als er belangrijke besluiten op komst zijn. Ons voornemen is vooral om ons oor te luister te leggen en ook dilemma's te delen. Natuurlijk zullen er altijd verschillen van inzicht blijven. Het is nooit mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Soms moet je gewoon knopen doorhakken. Dat hoort bij je taak als bestuurder. Maar wij willen vaker met elkaar in gesprek zijn. Open en constructief. Wat dat betreft smaakt de avond van eind september in een volle 'Huifkar' naar meer.

Roelof Koekkoek, wethouder