• Gemeente Putten

Fontanusplein 1: Klimaatneutraal

Omdat er wat tijd zit tussen het aanstaande vertrek van collega Gerbert Priem en de komst van zijn opvolger ben ik tijdelijk de verantwoordelijk wethouder voor duurzaamheid.

Dat is best wel een ding, zo stel ik vast. Er speelt namelijk veel. In lijn met de internationale en nationale opvattingen heeft ook Putten besloten om in het jaar 2050 klimaatneutraal te zijn. Ik hoop dan 82 te zijn. Dat voelt dus als behoorlijk ver weg.

KLUS Toch zullen wij de decennia die voor ons liggen hard nodig hebben om echt klimaatneutraal te worden. Op dit moment wordt minder dan 10 procent van de energie die wij in Putten verbruiken duurzaam opgewekt. Nog negentig procent te gaan dus. Om die klus te klaren zullen wij, overheid en samenleving, samen moeten optrekken. Dat gebeurt gelukkig ook. Aan onze oproep om initiatieven aan te dragen voor grootschalige energieopwekking werd breed gehoor gegeven. Inmiddels is een aantal initiatiefnemers, van met name zonneparken, al volop bezig met het concreet maken van de plannen en leg ik volgende maand nog twee initiatieven voor aan de gemeenteraad.

DRAAGVLAK Belangrijk voor ons college is daarbij het draagvlak. Dat is niet eenvoudig. Bijna iedereen begrijpt wel dat het anders moet, maar ruimte is schaars. Het is best slikken als er plots een veld met zonnepanelen in de buurt van je woning wordt geprojecteerd. De vraagt blijft natuurlijk ook of we hoogwaardige landbouwgrond of natuurgebieden mogen inzetten voor zonnepanelen.

Belangrijkste opgave voor de komende jaren is dan ook om een verantwoorde mix te vinden tussen de individuele en de algemene belangen. Dat is even ingewikkeld als noodzakelijk. Deze klus valt alleen samen te klaren.

WARMTEVISIE Naast het opwekken van alternatieve energie is het natuurlijk ook essentieel om minder energie te gaan gebruiken. Dat is niet alleen goedkoper maar ook belangrijk met het oog op het schaarser worden van aardgas.

Dit voorjaar komen wij als college met een ‘warmtevisie’ waarin wij meer concreet op dit thema ingaan. In deze visie maken wij onder andere bekend welke wijken wij in onze gemeente het meest geschikt achten om als eerste ‘van het aardgas’ af te gaan. En dat is een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutraal Putten in 2050. Daar komen wij vast met elkaar over te spreken.

Ewoud ’t Jong,
wethouder