• Gemeente Putten/Henk Hutten

Fontanusplein 1: Meteen in het diepe

PUTTEN In de rubriek Fontanusplein 1 vertellen burgemeester en wethouders op persoonlijke wijze over hun dagelijkse werkzaamheden, dilemma’s en ontwikkelingen in de samenleving.

,,Zo reageer je voor de zomer als raadslid op voorstellen van het college. En zo stuur je na de zomer als wethouder collegevoorstellen naar de gemeenteraad. Dat is wennen. Ik ben meteen in het diepe gesprongen, want een belangrijke taak van een wethouder Financiën is het voorbereiden van de gemeentebegroting. Recent hebben wij als college de begroting 2020-2023 aangeboden aan mijn voormalige raadscollega's. Zij voeren daar in november een debat over."

HOGE DUIKPLANK ,,In de begroting legt de gemeente vast wat er financieel wél en niet kan. Als gemeente mag je niet met losse eindjes werken. De provincie ziet erop toe dat de begroting sluitend is. Structurele uitgaven moet je met structurele inkomsten dekken. Mijn voorganger, wethouder Gerritsen, heeft daarin goed voorwerk verricht en vertrouwde mij de sprong van de hoge duikplank toe. Dit is een sprong in het diepe, omdat wij in Putten in financieel opzicht de vinger aan de pols moeten houden. Wij zijn geen arme gemeente, maar tekorten nopen ons tot voorzichtigheid. Zo komen wij, ook in Putten, fors geld tekort voor de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een adequate financiële compensatie door het Rijk is vooralsnog uitgebleven."

NOODZAAK ,,itgangspunt in Putten is dat wij tekorten zoveel als mogelijk opvangen binnen de sector waar deze zijn ontstaan. Dit betekent dat wij de komende jaren minder geld voor de jeugdzorg en de Wmo hebben. Wij gaan proberen om méér zorg voor minder geld te leveren.

Dat willen wij doen door in te zetten op preventie én door het terugdringen van de bureaucratie in de zorg. De lagere uitkering die wij van de rijksoverheid krijgen vangen wij op met een verhoging van de lokale belastingen. Net zoals veel andere gemeenten dit doen, waaronder onze directe buurgemeenten. Dat is geen populair besluit, maar wel noodzakelijk. Overigens blijft Putten ook ná de verhoging een gemeente met relatief lage lokale lasten; ruim onder het landelijke gemiddelde."

OOK GOED NIEUWS ,,Gelukkig bevat de begroting ook goed nieuws. Zo gaat het de goede kant op met de woningbouw in Putten. Denk aan Rimpeler en aan de locatie Matchpoint. Ook zetten wij stappen op weg naar een duurzamere gemeente. En niet onbelangrijk, volgend jaar gaat het dorpscentrum op de schop. Deze investeringen maken dat Putten, ondanks de financiële tegenwind, een vitale gemeente blijft."

Ewoud 't Jong, wethouder.