• Gemeente Putten

Fontanusplein 1: Polderen

PUTTEN In de rubriek Fontanusplein 1 vertellen burgemeester en wethouders op persoonlijke wijze over hun dagelijkse werkzaamheden, dilemma's en ontwikkelingen in de samenleving.

Nederland is qua oppervlakte een klein land. Tegelijkertijd zijn wij met 17 miljoen landgenoten die allemaal wat willen. Fijn wonen, lekker werken, recreëren. Ook willen wij ons kunnen verplaatsen, het liefst met enige snelheid. Ondertussen maken wij ons zorgen over het milieu en de kwetsbare natuur. Het is de taak van de overheid om al deze, soms tegengestelde, belangen te dienen. Dat is best ingewikkeld. Denk aan de actuele stikstofdiscussie.

VERBETEREN Soms lukt het om tot een oplossing te komen. Zo hebben wij de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van het fietspad dat Strand Nulde verbindt met Bunschoten-Spakenberg. Dit fietspad, dat deel uitmaakt van het fietsnetwerk rondom het Veluwemeer, is populair. Echter, het was ook erg smal en de onderhoudstoestand liet te wensen over. Verbeteren en verbreden luidde het motto.

BELANGEN Een complexe opgave, want het fietspad doorkruist belangrijke en kwetsbare Natura 2000-gebieden waar rust belangrijk is. Daardoor was een verbreding en een verbetering niet meteen voor alle betrokken partijen een voor de hand liggende optie. Natuur- en milieuorganisaties trokken terecht bij ons aan de bel. Wij zijn om tafel gegaan en zijn samen aan de slag gegaan om de, zo op het eerste oog, tegengestelde belangen met elkaar te verenigen. Daar zijn wij in geslaagd, denk ik.

BLIJ Er ligt nu een fietspad waar de fietsersbond, natuur- en milieuorganisaties, aannemers en overheden blij mee zijn. De fietsers omdat het nu veel veiliger is. De gaten zijn eruit en het pad is nu 2,5 meter breed. Daardoor kun je elkaar fatsoenlijk passeren. Ook de natuur- en milieuorganisaties zijn tevreden. Tijdens het broedseizoen is er niet gewerkt en er is een wandelstrook toegevoegd. Het oude asfalt is vervangen door (geel) natuurvriendelijk beton. Hierdoor is het fietspad meer onderdeel van de omgeving geworden.

VEEL MOGELIJK Begin volgende maand openen wij het Puttense deel van het vernieuwde fietspad inclusief wandelstrook. Ik verwacht blijde gezichten bij de opening. Samen hebben wij gewerkt aan een, voor alle partijen, aanvaardbare oplossing. En zo zie je dat je met oud-Hollands polderen vaak meer bereikt dan met elkaar luidkeels de les te lezen. Als iedereen een beetje inschikt en een beetje meer rekening met elkaar houdt, dan is er veel mogelijk in ons kleine landje.

Roelof Koekkoek, wethouder